Energisparguide för kontoret

Det finns flera vägar att gå för att minimera kontorets energikostnader och miljöpåverkan. Här är enkla tips och trix för att spara energi som inte kräver expertkompetens inom drift. I sammanhanget är det viktigt att nämna att allt behöver inte göras på en gång. Att ta ett steg i taget och kontinuerligt sänka sin förbrukning är en god start.

Steg ett kan exempelvis vara att göra en kvällsvandring på arbetsplatsen för att se över vilken utrustning som står på under natten och som förbrukar onödig energi.

Uppvärmning - ventilation

• Finns det anledningen att ändra drifttiderna för ventilationen i lokalerna eller om det är överdrivet varmt ta då kontakt med din Fastighetsansvarig.

• Undvik att vädra under längre perioder, tänk på att tvärdrag på vintern är en onödig kostnad. Försök få rätt temperatur genom radiatorerna istället för att vädra.

• Ställ inga täckande möbler framför eller ovanför radiatorerna som blockerar dessa. Rör heller inte ventilationsdonens inställning. Detta kan leda till ojämn temperatur.

• Undvik att sätta in extra el-radiatorer.

• Använd persienner, gardiner och solskydd medvetet för att undvika stora värmelaster i rummen. Detta kan spara stora mängder energi för kyla.

VISSTE DU ATT

För varje grads temperatursänkning minskar den totala energiförbrukningen för värme med cirka 5%.

Belysning

• Använd energieffektiva ljuskällor som t ex lågenergilampor, LED undvik gamla ineffektiva glödlampor.

• Överväg att sätta in närvarogivare som styr belysningen och/eller tidsstyrning. Om det inte finns, glöm inte att släcka efter dig!

• Byt ut dina gamla belysningsarmaturer och anpassa belysningen till respektive arbetsplats.

VISSTE DU ATT

LED-lampor förbrukar upp till 85 % mindre energi än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år.

Arbetsplatser/kontor

• Stäng av datorn när du går hem och aktivera energisparfunktioner där det är möjligt.

• Vid inköp av utrustning ställ krav på energi- och vattenförbrukningoch beakta detta vid köpet.

• Dra ur laddaren ur vägguttaget när mobilen är färdigladdad.

• Stäng av bildskärmar istället för att ha dem på standby.

VISSTE DU ATT

Apparater i standby-läge slukar ström motsvarande 2% av Sveriges årliga elförbrukning.

Kök/vatten

Om du misstänker att kyl- och frysdörrarna inte sluter tätt ta då kontakt med Fastighetsansvarig eller reparatör.

• Fyll hela diskmaskinen innan ni diskar.

• Kontakta din Fastighetsansvarig vid läckande kranar eller rinnande toaletter.

• Ha inte kallare i kyl och frys än nödvändigt.

VISSTE DU ATT

För varje grads minskning av kylan minskar energiförbrukningen med 10 % för kylen och 7 % för frysen.

Kopieringsrum

• Stäng av skrivare och annan kontorsutrustning som slukar energi efter arbetsdagens slut.

• Aktivera skrivarens energisparläge om sådant finns.

• Aktivera dubbelsida utskrifter som standard för att minska pappersmängden.

• Återvinn ditt papper.

VISSTE DU ATT

Pappersfiber kan användas upp till 7 gånger.

Bild på solceller och vindkraftverk

Så hjälper vi till att lösa den svenska elkrisen

Effektbristen i Sverige är ett faktum. Därför har Castellum tillsammans med fem svenska energibolag tagit fram en gemensam effektstrategi där våra byggnader blir en del av lösningen.