Energispartips

Det finns flera vägar att gå för att minimera kontorets energikostnader och miljöpåverkan. Här är enkla tips och trix för att spara energi som inte kräver expertkompetens inom drift. I sammanhanget är det viktigt att nämna att allt behöver inte göras på en gång. Att ta ett steg i taget och kontinuerligt sänka sin förbrukning är en god start.

Steg 1 kan exempelvis vara att göra en kvällsvandring på arbetsplatsen för att se över vilken utrustning som står på under natten och som förbrukar onödig energi.

Uppvärmning - ventilation

• Finns det anledningen att ändra drifttiderna för ventilationen i lokalerna eller om det är överdrivet varmt ta då kontakt med din Fastighetsansvarig.

• Undvik att vädra under längre perioder, tänk på att tvärdrag på vintern är en onödig kostnad. Försök få rätt temperatur genom radiatorerna istället för att vädra.

• Ställ inga täckande möbler framför eller ovanför radiatorerna som blockerar dessa. Rör heller inte ventilationsdonens inställning. Detta kan leda till ojämn temperatur.

• Undvik att sätta in extra el-radiatorer.

• Använd persienner, gardiner och solskydd medvetet för att undvika stora värmelaster i rummen. Detta kan spara stora mängder energi för kyla.

VISSTE DU ATT

För varje grads temperatursänkning minskar den totala energiförbrukningen för värme med cirka 5%.

Belysning

• Använd energieffektiva ljuskällor som t ex lågenergilampor, LED undvik gamla ineffektiva glödlampor.

• Överväg att sätta in närvarogivare som styr belysningen och/eller tidsstyrning. Om det inte finns, glöm inte att släcka efter dig!

• Byt ut dina gamla belysningsarmaturer och anpassa belysningen till respektive arbetsplats.

VISSTE DU ATT

LED-lampor förbrukar upp till 85 % mindre energi än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år.

Arbetsplatser/kontor

• Stäng av datorn när du går hem och aktivera energisparfunktioner där det är möjligt.

• Vid inköp av utrustning ställ krav på energi- och vattenförbrukningoch beakta detta vid köpet.

• Dra ur laddaren ur vägguttaget när mobilen är färdigladdad.

• Stäng av bildskärmar istället för att ha dem på standby.

VISSTE DU ATT

Apparater i standby-läge slukar ström motsvarande 2% av Sveriges årliga elförbrukning.

Kök/vatten

Om du misstänker att kyl- och frysdörrarna inte sluter tätt ta då kontakt med Fastighetsansvarig eller reparatör.

• Fyll hela diskmaskinen innan ni diskar.

• Kontakta din Fastighetsansvarig vid läckande kranar eller rinnande toaletter.

• Ha inte kallare i kyl och frys än nödvändigt.

VISSTE DU ATT

För varje grads minskning av kylan minskar energiförbrukningen med 10 % för kylen och 7 % för frysen.

Kopieringsrum

• Stäng av skrivare och annan kontorsutrustning som slukar energi efter arbetsdagens slut.

• Aktivera skrivarens energisparläge om sådant finns.

• Aktivera dubbelsida utskrifter som standard för att minska pappersmängden.

• Återvinn ditt papper.

VISSTE DU ATT

Pappersfiber kan användas upp till 7 gånger.