Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
126,90 SEK −0,01% −1,25 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Nyemissionens huvudmotiv

Styrelsen för Kungsleden har beslutat att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, genomföra en nyemission av stamaktier om cirka 1,6 miljarder kronor med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare. Nyemissionens huvudmotiv är att stärka Kungsledens balansräkning och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt under finansiell balans.

Två större aktieägare har uttryckt sitt stöd, både avseende bolagets strategi och företrädesemissionen, genom att teckna sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen:

  • Gösta Welandson med bolag (14,2 procent av kapital och röster)
  • Olle Florén med bolag (3,0 procent av kapital och röster)

Därutöver visar Gösta Welandson sitt långsiktiga stöd genom att utöver detta garantera emissionen. Gösta Welandson ser detta som ett led i stärkandet av Kungsledens finansiella ställning och tryggandet av bolagets strategi och framtid.

Gösta Welandsson, storägare i Kungsleden, kommenterar:

”Vi har varit ägare i Kungsleden i flera år och successivt ökat vårt ägande. Det är ett strategiskt långsiktigt innehav för familjen. Jag ser positivt på Kungsledens nya strategi och det förändringsarbete som ledning och styrelse har genomfört under dessa år. Vi har även framgent ett långsiktigt ägarintresse och stödjer styrelsens förslag om nyemission. Som ett uttryck för vårt stöd kommer vi att teckna vår andel och därutöver garantera emissionen. Vi ser detta som ett led i stärkandet av Kungsledens finansiella ställning som tryggar Bolagets strategi och framtid.”

Relaterat