Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
127,50 SEK 0,00% −0,15 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Bakgrund

Kungsledens fastighetsportfölj har under de senaste åren koncentrerats geografiskt mot tillväxtsregioner, färre orter och ett fokus på segmentet kontor. Nära 80 procent av fastighetsbeståndet ligger i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Kontor utgör 65 procent av portföljen.

Rent operationellt eftersträvar Kungsleden att samla fastigheter i kluster med god tillgänglighet. Klusterstrategin gör det möjligt att stärka kunderbjudandet och uppnå synergier i förvaltningen. Kungsleden har idag elva kluster.

Målet är att Kungsledens förvaltningsresultat ska höjas genom ökat driftnetto i befintligt fastighetsbestånd och genom att växa fastighetsportföljen genom investeringar och selektiva förvärv.

Biljana Pehrsson, VD i Kungsleden kommenterar:

”Kungsleden är idag ett fastighetsbolag av hög kvalité som ska leverera en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare och bygga bestående aktieägarvärden. Det gläder mig att vår storägare Gösta Welandson uttalat stödjer den strategi som ledning och styrelse lagt och att han backar upp den föreslagna nyemissionen. Genom emissionen stärks Bolagets finansiella ställning och det blir möjligt att minska belåningsgraden. Kungsleden ska fortsätta att förädla sin fastighetsportfölj och också kunna växa - under finansiell balans. Vi har identifierat ett stort antal investeringsmöjligheter i befintlig fastighetsportfölj, inte minst som ett resultat av stark nyuthyrning under 2016. Selektivt vill vi också göra strategiska tilläggsförvärv i våra kluster, liknande det nyligen genomförda förvärvet av Emporia Office i Hyllie i Malmö”.

Syfte

Nyemissionens huvudmotiv är att stärka Kungsledens balansräkning och möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt under finansiell balans.

Det anskaffade kapitalet ska användas för att göra värdeskapande investeringar i Kungsledens existerande fastighetsbestånd. Bolaget har en stark nyuthyrning under 2016 som möjliggör lönsamma investeringar i hyresgästanpassningar och modernisering. Härutöver har Kungsleden en stark pipeline med om- och tillbyggnadsprojekt och nybyggnation. Sammanlagt beräknas de planerade investeringarna uppgå till cirka 2-3 miljarder kronor under åren 2017-2019. Investeringarna bedöms i första hand att resultera i ökade hyresintäkter men också minskade driftkostnader.

Nyemissionen skapar också utrymme för selektiva och kompletterande fastighetsförvärv såsom det nyligen genomförda förvärvet av Emporia Office i Hyllie. Ett viktigt inslag är att nyemissionen gör det möjligt att sänka den finansiella risken i Bolaget genom att höja soliditeten och sänka belåningsgraden. Kungsledens finansiella mål rörande belåningsgraden är att denna bör ligga i intervallet 50-60 procent över en konjunkturcykel med ett riktvärde över tid på 55 procent. Kungsleden önskar en belåningsgrad i intervallet 50-55 procent i dagens marknadsläge.

Sammanfattningsvis är det styrelsens bedömning att företrädesemissionen kommer att förbättra Kungsledens möjligheter att skapa en attraktiv totalavkastning med en balanserad riskprofil för Bolagets aktieägare.