Investor relations

Senaste betalkurs

115,80 SEK

Pressmeddelanden

  • Årsstämma i Castellum AB (publ)

  • Castellum flyttar fram rapportdatum en dag

Senaste rapport

Q4 2016

19 januari 2017

Kalendarium

25 april 2017
Delårsrapport jan-mars 2017

13 juli 2017
Halvårsrapport jan-jun 2017