Investor relations

Senaste betalkurs

125,10 SEK

Pressmeddelanden

  • Castellums halvårsrapport januari-juni 2017: 9% tillväxt i förvaltningsresultatet - stark nettouthyrning

  • Offentliggörande av Castellums halvårsbokslut 2017

Senaste rapport

Q2 2017

13 juli 2017

Kalendarium

20 oktober 2017
Delårsrapport jan-september 2017

25 januari 2018
Bokslutskommuniké 2017