Investor relations

Senaste betalkurs

123,80 SEK

Pressmeddelanden

  • Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

  • Castellums årsredovisning 2016 finns nu på hemsidan www.castellum.se

Senaste rapport

Q4 2016

19 januari 2017

Kalendarium

Årsstämma 2017
23 mars 2017

24 april 2017
Delårsrapport jan-mars 2017