Investor relations

Senaste betalkurs

130,35 SEK

Castellums Årsredovisning 2017

Pressmeddelanden

  • Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)

  • Castellums årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig på www.castellum.se

Q4 2017

25 januari 2018

Inbjudan till Castellums Årsstämma 2018

Årsstämma i Castellum AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 22 mars 2018 kl 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Entrén öppnas kl. 16.00.

Kalendarium

22 mars 2018
Årsstämma 2018

17 april 2018
Delårsrapport januari - mars 2018

13 juli 2018
Halvårsrapport januari-juni 2018