Investor relations

Senaste betalkurs

163,25 SEK

Pressmeddelanden

  • Erika Olsén slutar som CIO på Castellum

Rapporter

  • Castellums halvårsrapport januari-juni 2018: 14% tillväxt i förvaltningsresultat och nyetablering i Helsingfors

Kalendarium

17 oktober 2018
Delårsrapport januari-september 2018

23 januari 2019
Bokslutskommuniké 2018