Gå till huvudinnehåll

2023-10-10

Trenden i Jönköping tydlig: Nu vill vi tillbaka till kontoret

Jönköping

En kvinna sitter och jobbar vid sin laptop med människor i bakgrunden

För fjärde året i rad har vi på Castellum undersökt kontorsarbetares förväntningar på arbetslivet och på kontoret som arbetsplats. I årets upplaga av trendrapporten Framtidens arbetsliv står det klart att allt fler företag vill ha tillbaka sina medarbetare till kontoret. Men hur ska det gå till, hur resonerar man i Jönköping?

Som arbetsplatsstrateg hjälper Heléne Lidström företag och organisationer att komma fram till hur de ska jobba. Hur man till exempel ska se på möjligheten att jobba hemifrån. Och kanske har det aldrig varit mer aktuellt än nu. Pandemin skapade nya vanor och matbordet blev plötsligt en lika självklar arbetsplats. Men nu händer något, trenden vänder enligt Heléne. Allt fler företag vill ha tillbaka sina medarbetare. 
"Man ser att mycket som är kopplat till det individuella arbetet funkar väldigt bra för de allra flesta, däremot upplever vi att det är svårare att få till samarbetet, att bygga och stärka kulturen. Att få till lärandet och erfarenhetsutbytet", förklarar hon. 

En annan sak som kan vara utmanande är att som ny medarbetare komma in i organisationen, rollen och kulturen. Allt fler företag vittnar också om att de inte är lika innovativa. 
"Som ett resultat kan vi se att det är färre patentansökningar och beviljade patent jämfört med innan pandemin."

Viktigt förklara varför

Vissa satsar på en 4:1 eller 3:2-modell, när det gäller fördelningen dagar på kontoret och hemma. Att tillåta hemarbete ett antal dagar i veckan kan absolut vara ett sätt enligt Heléne. 
"Men känslan, som medarbetare, blir många gånger att man förlorar något man precis fått. Jag är ju jätteeffektiv hemma, resonerar flera", säger Heléne och fortsätter: 
"Därför är det viktigt att som företag förklara de vinster vi ser med att vara på kontoret. Vilket uppdrag har vi? Vilket värde skapar vi för medarbetare och de vi finns till för? Och varför blir vi mer innovativa och samarbetar bättre när vi ses? Det är den retoriken vi behöver använda. Risken är annars att det blir en förhandling om dagar och timmar, i stället för hur vi som organisation skapar värde."

Kollegorna viktigast

Och bästa lockbetet är kollegorna, enligt Heléne. Det framgår tydligt i rapporten att främsta anledningen till att vi tar oss till kontoret är för att träffa kollegorna. Och så handlar det såklart om att skapa kontor där vi trivs och mår bra.
"Eftersom vi konkurrerar med hemarbetsplatsen behöver vi en attraktiv arbetsplats. Det ska vara mödan värt att ta sig till kontoret. Och då handlar det också om att anpassa kontoret efter hur många vi är på plats så att det känns energifullt. Kanske vi behöver tillföra andra typer av platser? Om vi inte möter de nya behoven blir det svårt." 

”Wow!”

Så hur ser det ut i Jönköpingsområdet? Jo, 89 procent av kontorsarbetarna i Jönköping tycker att kontoret är viktigt för att bygga och stärka en positiv kultur på företaget vilket går att jämföra med snittet i Sverige som ligger på 77 procent.
"Först och främst så tänker jag wow! Vi på Castellum jobbar med något som våra kunder här i Jönköping inser är viktigt för deras utveckling och i förlängningen deras existens. Och det finns en stor nyfikenhet på hur arbetsplatser kan utformas. De allra flesta förstår att det krävs variation i utformning och nyttjande men saknar en del input till lösning", konstaterar affärsområdeschef Andreas Georgii.
Och där kan Castellum hjälpa till? "Ja, vi på Castellum är duktiga på att utveckla kontorslokaler där människor trivs, vi har massa kunskap och erfarenhet om hur olika behov och funktioner ska fungera tillsammans och vi delar gärna med oss. Oavsett om det är förändringar i befintlig lokal eller att det krävs en flytt så kan vi vara del av lösningen."

Unga önskar obligatorisk närvaro 

Åter till Heléne. Var det något i rapporten som förvånade henne? Jo…
"Att unga människor uppskattar att ha friheten att själva välja vet vi, flexibiliteten är avgörande vid val av arbetsgivare. Samtidig är de riktigt unga – alltså 25 år eller yngre – positivt inställda till obligatorisk närvaro på kontoret. Den ekvationen är inte helt enkel att få till", skrattar Heléne.
Hur kommer det sig? "Jag tror det handlar om att när de är på kontoret vill de att alla kollegor ska vara där också. Unga har ett större behov av att nätverka och att lära av andra."

 

 

Nyfiken på fler trender? Läs hela rapporten här!

Mer att läsa

Läs artikeln

2024-02-21

”Såg annonsen och blev nyfiken”

2024-02-20

Succé för nya O´Learys

2024-02-20

Win-win med sänkt energiförbrukning

2024-02-20

Hållbarhet blev kronan på Werket

Visa liknande artiklar
Framtidens arbetsliv 2023

Årets 5 viktigaste insikter

  1. Kontoret är tillbaka. 9 av 10 kontorsarbetare i Norden har kontoret som sin arbetsplats minst hälften av arbetsveckan.
  2. Kontoret är ett socialt nav. 2 av 3 tycker att kontoret är mycket eller ganska viktigt för deras sociala liv.
  3. Kontoret är kompisarna. Kontorets största fördel är alla som jobbar där. I genomsnitt 62 procent anger kollegor som det viktigaste på kontoret.
  4. Kontoret är en generationsfråga. Unga skiljer ut sig från äldre kollegor i många frågor och är generellt mer positiva till kontoret.
  5. Kontoret ska vara tillgängligt. Närhet till hemmet, kollektivtrafik eller parkering toppar önskelistan vad gäller kontorets läge.