Gå till huvudinnehåll

Innehålls­förteckning

Människor som sitter i en lobby.

Årets 5 viktigaste insikter

  1. Kontoret är tillbaka. 9 av 10 kontorsarbetare i Norden har kontoret som sin arbetsplats minst hälften av arbetsveckan.
  2. Kontoret är ett socialt nav. 2 av 3 tycker att kontoret är mycket eller ganska viktigt för deras sociala liv.
  3. Kontoret är kompisarna. Kontorets största fördel är alla som jobbar där. I genomsnitt 62 procent anger kollegor som det viktigaste på kontoret.
  4. Kontoret är en generationsfråga. Unga skiljer ut sig från äldre kollegor i många frågor och är generellt mer positiva till kontoret.
  5. Kontoret ska vara tillgängligt. Närhet till hemmet, kollektivtrafik eller parkering toppar önskelistan vad gäller kontorets läge.

Webinar från lanseringen av Framtidens arbetsliv 2023

Rapporten Framtidens arbetsliv 2023 lanserades i samband en livesändning den 27 april klockan 9.00 där vi presenterade årets viktigaste insikter och lät en expertpanel diskutera årets intressantaste trender. Missade du webinaret, eller vill du tipsa en kollega? Inga problem. Webinaret kan ses här i efterhand.

Expertpanelen

Heléne Lidström

Arbetsplatsstrateg, Castellum

Föreläsare och expert på arbetsplatser med välmående, motivation och prestation i fokus.

Peter Hellgren

Vd och grundare, Consid

Consid är konsultbolaget som gjort sig kända för sina inkluderande, inspirerande och innovativa kontor.

Linus Jonkman

Organisationsutvecklare

Tiofaldig författare som lär chefer och ledare hur man bygger hållbar kultur på en arbetsplats. 

Anna-Karin Nyman

Moderator, Castellum

Värmländska och triathlet, tillika kommunikationsdirektör och husmoderator på Castellum. 

Om rapporten

En årlig trendrapport från Castellum

Framtidens arbetsliv är en rapport från Castellum, som baseras på en årlig undersökning utförd av Axiom Insight sedan 2020. Årets upplaga är den fjärde i ordningen. Nytt för i år är att vi även har inkluderat våra grannländer Danmark och Finland i undersökningen - båda länder där Castellum är verksamma. Totalt har 4 035 nordiska kontorsarbetare medverkat, varav 1 007 av de svarande är från Danmark, 1 012 från Finland och 2 016 från Sverige. Samtliga respondenter är från Cints paneler och undersökningen genomfördes i perioden 21 december 2022–17 januari 2023.

Över 4000 nordiska kontorsarbetare har sagt sitt

1 000 respondenter Sverige

1 respondenter Danmark

0 respondenter Finland

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[e0f72755-7d3a-40fc-92ac-4b1fa9cdebe4]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["e0f72755-7d3a-40fc-92ac-4b1fa9cdebe4"] ={ Id: "e0f72755-7d3a-40fc-92ac-4b1fa9cdebe4" , Name: "Nyhetsbrev framtidens arbetsliv [GB]" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_81035\",\"targetElementId\":\"9b2d4327-427a-4f0a-9c86-84c9272681d9\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.EmailValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"jsPattern\":\"^((([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+(\\\\.([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+)*)|((\\\\x22)((((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(([\\\\x01-\\\\x08\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0e-\\\\x1f\\\\x7f]|\\\\x21|[\\\\x23-\\\\x5b]|[\\\\x5d-\\\\x7e]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(\\\\\\\\([\\\\x01-\\\\x09\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0d-\\\\x7f]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF]))))*(((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(\\\\x22)))@((([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.)+(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.?$\",\"dotNetPattern\":\"^((([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+(\\\\.([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+)*)|((\\\\x22)((((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(([\\\\x01-\\\\x08\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0e-\\\\x1f\\\\x7f]|\\\\x21|[\\\\x23-\\\\x5b]|[\\\\x5d-\\\\x7e]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(\\\\\\\\([\\\\x01-\\\\x09\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0d-\\\\x7f]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF]))))*(((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(\\\\x22)))@((([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.)+(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.?$\",\"message\":\"Ange en giltig e-postadress.\",\"validationCssClass\":null,\"additionalAttributes\":null}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22913\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"Honeypot\",\"customBinding\":false},\"__field_81029\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.NewsletterSubscribeElementBlock\",\"friendlyName\":\"Välj nyhetsbrev\",\"customBinding\":false},\"__field_81036\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_81037\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_81035\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_81030\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka-knapp\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Prenumerera på Castellums nyhetsbrev om framtidens arbetsliv

Välj vilka nyhetsbrev du vill prenumera på i listan. Ingen spam, inga förpliktelser. Bara sjyst info, smarta tips och massor av inspiration.

Välj nyhetsbrev

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Relaterat