Gå till huvudinnehåll

Alla trivs inte bäst i öppna landskap

Endast 14 procent av kontorsarbetarna i årets undersökning sitter i aktivitetsbaserade kontorsmiljöer. Dessa är vanligare i Finland än i Sverige och Danmark. På större företag med över 250 anställda är aktivitetsbaserat mer förekommande (22 procent). På den raka frågan om vilken kontorsmiljö man helst skulle välja hamnar eget eller delat rum på en tydlig förstaplats. Det är när vi tittar på de olika åldersgrupperna som framtiden träder fram. Nästan hälften av de yngsta (49 procent) föredrar öppet landskap eller aktivitetsbaserat. Ungefär 70 procent av de äldre (45 år och uppåt) vill helst sitta i eget eller delat rum. Ju äldre man är desto mer positiv är man till eget eller delat rum. Valet av kontorsmiljö är delvis en generationsfråga.

Om du fick välja, vilken typ av kontorsmiljö föredrar du? (land)

  Totalt Sverige Danmark Finland
Eget eller delat rum, % 63 65 53 71
Öppet kontorslandskap
(eget skrivbord), %
27 26 35 20
Aktivitetsbaserat/flexibelt
(inget eget skrivbord) %
7 6 9 6
Vet ej, % 3 3 3 3

 

Ett eget eller delat rum har varit standard åtminstone de senaste hundra åren. Familjefoton på det egna skrivbordet, stolen alltid rätt inställd och varför inte en trevlig liten krukväxt? Detta är fortfarande idealet för merparten av de tillfrågade (63 procent). Särskilt åtråvärt är det egna rummet i Finland där 71 procent skulle välja det alternativet, jämfört med 53 procent i Danmark och 65 procent i Sverige. I hög grad är vi benägna att sitta tryggt där vi redan är. Nästan hälften av de som jobbar i öppet landskap trivs bra där och 82 procent av de som har eget rum vill fortsätta så.

 

Vilken typ av kontorsmiljö erbjuder din arbetsgivare?

Diagram: Vilken typ av kontorsmiljö erbjuder din arbetsgivare?

 

Andel som föredrar att arbeta i ett öppet kontorslandskap (åldersgrupp)

Diagram: Andel som föredrar att arbeta I ett öppet kontorslandskap (åldersgrupp)

1. Aktivitetsbaserat definierades som ”aktivitetsbaserat/flexibelt (inget eget skrivbord)” i undersökningen

Nästan hälften av de som jobbar i öppet landskap trivs bra där och 82 procent av de som har eget rum vill fortsätta så.
Vy över öppen kontorsmiljö.

Unga perspektivet

Bland de under 25 år är det dött lopp mellan eget rum och öppet landskap när de själva får välja sin kontorsmiljö. De allra flesta vill ha eget skrivbord. 📍💻

Person i fönster med en mobiltelefon i handen.
Tre personer i ett öppet kontorslandskap.

Kunskap ökar intresset för coworking

På senare år har intresset ökat för coworking, alltså arbetsplatser som delas av flera företag, konsulter och frilansare. Det är en flexibel miljö med ett stort serviceutbud och utrymme för olika lösningar: kontorslandskap, enskilda utrymmen eller privata kontorsytor. För hyresgästen är avtalen ofta korta och man blir del av ett community med events och möjlighet till nätverkande. Trots att coworking är väl omskrivet i all slags media tycks kännedomen fortfarande tämligen låg bland nordiska kontorsarbetare. Nästan hälften (47 procent) svarar nej på frågan om man vet vad coworking är. Nedbrutet på våra tre länder tycks coworking vara en aning mer känt i Finland, men det är på marginalen (54 procent jämfört med Danmarks 51 procent). På frågan om man kan tänka sig att arbeta på ett coworking-kontor svarar två av tre ja eller delvis. Till stor del är intresset en fråga om kunskap och kännedom. Av de som känner till coworking svarar mer än dubbelt så många ja, jämfört med de som sagt sig inte känna till coworking. När man speglar coworking-frågan för olika ålderskategorier blir det särskilt tydliga skillnader. De unga är uppenbart insatta i vad coworking är (73 procent i åldern upp till 25 år och 64 procent i gruppen 25–34 år). Lika tydlig är okunskapen i de äldre grupperna, där hela 66 procent i ålder 55+ säger sig inte veta vad coworking är. Slutsatsen är således att ju mer man vet desto mer positivt inställd är man till coworking.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta på ett coworking-kontor?

Känner till coworking

Diagram: känner till coworking.

 

Känner inte till coworking

Diagram - känner inte till coworking.

 

Totalt

Diagram - känner inte till coworking.

Två personer står och tittar på en ipad.

Unga perspektivet

Coworking är intressant och positivt för de unga. 9 av 10 kan tänka sig att helt eller delvis jobba i coworking. 🙋🕺

Öppen yta i coworkingkontor.
Ju högre chef man är, desto mer kan man tänka sig att arbeta på coworking-kontor.
Fyra unga personer i en soffgrupp

Den bästa arbetsplatsen har extra allt

I resebranschen kallas det all inclusive: en prisvärd paketering av olika saker som bildar en attraktiv helhet. Jämförelsen med kontorsvärlden är kanske inte lika soldränkt men låter sig ändå göras – åtminstone av den som önskar mer än en bekväm stol och ett ergonomiskt skrivbord. Så vad är det då nordiska kontorsarbetare tycker gör kontoret mer attraktivt?

Kaffeautomat

Topp 5-listan för en attraktiv arbetsplats:

  1. Bilparkering
  2. Intern restaurang eller cafeteria
  3. Friskvårdsaktiviteter
  4. Gym i fastigheten
  5. Massage

Önskelistan land för land

I Finland har över hälften av de svarande (54 procent) intern restaurang eller cafeteria i topp på önskelistan. Därefter kommer friskvårdsaktiviteter tätt följt av bilparkering. Gym, massage och omklädningsrum är också önskvärda, men tvättservice kan man leva utan (endast 9 procent). I Danmark ligger bilparkering etta, med egen restaurang hack i häl. Danskarna önskar även cykelparkering i högre grad än sina nordiska grannar (30 procent), vilket är logiskt med tanke på landets starka cykelkultur. Att få sina e-handlade paket direkt till kontoret är också ett tydligare önskemål i Danmark (18 procent). I Sverige hamnar bilparkering och friskvårdsaktiviteter på delad förstaplats, vilket kan tolkas motsägelsefullt om man vill. Även gym i huset rankas högt av svenskarna (41 procent), som också är de som helst vill ta med hunden till jobbet (26 procent). Även i Sverige vill många ha en restaurang eller cafeteria i huset där man arbetar. Möjligheten att ladda elbil på jobbet är än så länge ganska sval och jämnt fördelad i de tre länderna, med i snitt 22 procent.

Vad av följande tycker du gör kontoret mer attraktivt att jobba på? (land)

  Totalt Sverige   Danmark Finland
Bilparkering, % 49 50 49 45
Intern restaurang eller cafeteria, % 48 46 46 54
Friskvårdsaktiviteter, % 46 50 37 49
Gym i fastigheten, % 39 41 34 38
Massage, % 36 34 36 39
Omklädningsrum med dusch, % 31 32 26 32
Cykelparkering, % 25 26 30 17
Möjlighet att ta med husdjur, % 22 26 16 21
Laddstolpar, % 22 23 22  19
Reception, % 22 25 23 15
Handdukar och hygienartiklar, % 21 20 20 22

Paketutlämning för privatleveranser, %

15 15 18 14
Bilpool, % 14 12 13 17
Cykelpool, % 12 11 12 14
Tvättservice, % 8 8 8 9
Ingen av dessa, % 13 8 13 9
Annat, % 1 1 1 1

 

Parkeringsgarage med bilar och kajaker

Intresset för bilparkering ökar

  • 2020: 31 %
  • 2021: 41 %
  • 2022: 46 %
  • 2023: 49 %

Vad av följande tycker du gör kontoret mer attraktivt att jobba på? (åldersgrupp)

När vi tittar på kontorsarbetare under 35 år, ser vi att reception, att få ta med husdjur och tillgång till handdukar och hygienartiklar är viktigare än vad det är för de äldre.

  Yngre än 25 år 25–34 år  35–44 år 45–54 år 55+
Bilparkering, % 43 47 46 52 52
Intern restaurang eller cafeteria, % 46 48 46 50 48
Friskvårdsaktiviteter, % 42 46 48 48 45
Gym i fastigheten, % 40 43 43 37 28
Massage, % 29 39 35 36 33
Omklädningsrum med dusch, % 32 30 33 31 29
Cykelparkering, % 25 26 26 25 21
Möjlighet att ta med husdjur, % 27 27 23 19 15
Laddstolpar, % 22 22 24  22 20
Reception, % 32 26 20 20 17
Handdukar och hygienartiklar, % 25 25 19 18 18

Paketutlämning för privatleveranser, %

19 19 16 13 11
Bilpool, % 17 18 15 11 8
Cykelpool, % 9 15 14 9 8
Tvättservice, % 11 10 7 7 7
Ingen av dessa, % 6 8 11 16 22
Annat, % 0 1 0 1 2

 

Topp 3-listan för ett attraktivt kontor utifrån kön

Kvinnor är mer intresserade av friskvårdsaktiviteter, massage och att få ta med husdjur, samtidigt som männen efterfrågar omklädningsrum med dusch och laddstolpar till bilen i större utsträckning.

Kvinnor Män
1. Friskvårdsaktiviteter 1. Bilparkering
2. Intern restaurang eller cafeteria 2. Intern restaurang eller cafeteria
3. Bilparkering 3. Friskvårdsaktiviteter

 

Kvinnor värderar friskvård högre än män

Kontorsarbetare efterfrågar fysisk aktivitet

Allt fler arbetsplatser utformas för att stimulera till fysisk aktivitet och som vi tidigare visat hamnar friskvårdsaktiviteter och gym i fastigheten på topp 5-listan för ett attraktivt kontor. Av kontorsarbetarna som uppger att de sitter i kontor som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet är det hela 86 procent som svarar att arbetsmiljön är bra eller mycket bra. Men samtidigt visar undersökningen att 51 procent av kontorsarbetarna upplever att deras kontor inte uppmuntrar till rörelse. Är det så att en av sakerna som efterfrågas mest i de allra flesta fall inte finns på våra arbetsplatser? Skillnaderna är små mellan de nordiska länderna men de unga svarar i större utsträckning att deras kontor uppmuntrar till fysisk aktivitet. Över 60 procent av de yngre (under 25 år) uppger att de arbetar på kontor som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Det är nästan dubbelt så många som i gruppen 55+. Det finns även en diskrepans mellan höga chefer och anställda utan chefsbefattning, där 58 procent av de förstnämnda tycker att arbetsplatsen uppmuntrar till fysisk aktivitet – en dubbelt så hög andel som bland de anställda utan chefsroll.

Andel som anger att deras kontor inte har miljöer/redskap/utrustning som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet (åldersgrupp)

Diagram över fysisk aktivitet.

Har ditt kontor miljöer/redskap/utrustning som uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet? (land)

  Totalt Sverige Danmark Finland
Nej, % 51 51 49 53
Ja, % 43 44 46 40
Vet ej, % 6 5 5 7
Två personer springer på en löpbana på ett tak.
51 % av arbetsplatserna saknar uppmuntran till rörelse

Vill du veta mer?

Om undersökningen

Framtidens arbetsliv är en trendrapport från Castellum, som baseras på en årlig undersökning utförd av Axiom Insight. Totalt har 4 035 kontorsarbetare från Sverige, Danmark och Finland medverkat i 2023 års undersökning.