Gå till huvudinnehåll

2020-06-11 | 12:43

Arbetsplatsens framtid är flexibel

Sverige Framtidens arbetsliv

Person med laptop i sitt knä.

De arbetsgivare som underlättar för oss att få ihop livspusslet uppfattas som mer attraktiva. Det visar Castellums nya rapport Framtidens arbetsliv. Här tipsar vi om vad du som arbetsgivare kan göra för att möta arbetstagarnas förväntningar på ett flexiblare arbetsliv.

Att jobba hemifrån brukade vara chefernas privilegium medan övriga medarbetare förväntades göra sitt jobb på kontoret mellan nio och fem. Ny teknik har banat väg för ett nytt och friare synsätt, och idag är det coronapandemin som ger utvecklingen jetbränsle.

Castellums färska rapport Framtidens arbetsliv visar tydligt att arbetsgivarens vilja att erbjuda flexibilitet och underlätta livspusslet för sina anställda tydligt påverkar valet av arbetsplats. I täten går millennium-generationen, födda på 1980- och 1990-talen, som inom fem år kommer att utgöra hela 75 procent av den svenska arbetsstyrkan.

Vad innebär ett flexibelt arbetsliv?
- 5 viktiga ingredienser!

Möjlighet till distansarbete

Hela 25 procent av de tillfrågade i rapporten uppger att de helst skulle vilja arbeta hemifrån. Totalt 85 procent tycker att möjligheten är viktig eller mycket viktig. Distansarbete öka kreativitet och produktivitet, och minska stress. Men det är ett tveeggat svärd som också kan leda till färre sociala kontakter, dålig ergonomi och en gränslöshet vad gäller arbetstid - faktorer som i sämsta fall kan påverka hälsan negativt. Här kan lyhört ledarskap och valfrihet vara viktiga nycklar till framgång.

Flexibla arbetstider

Över hälften, 56 procent, av de tillfrågade i familjebildande ålder vill själva bestämma när de ska jobba. Flexibla arbetstider är olika svårt att införa i olika organisationer och arbetsmiljöer. Trenden är dock tydlig; människor värderar den flexibilitet som underlättar livspusslet. Vill man som arbetsgivare bygga en arbetsmiljö i framkant så bör man se över möjligheten att införa flexibel arbetstid. Detta gäller i synnerhet de som vill attrahera unga talanger.

Alternativa arbetsformer

35 procent vill arbeta som gigare eller konsult, jämfört med de 5 procent uppger sig arbeta på det sättet idag. Detta kan också ses som en förändring i lojalitet. Rapporten visar att 57 procent av arbetstagare under 25 år planerar att stanna högst två år till på sin nuvarande arbetsplats. Guldklockans tid är förbi. För arbetsgivare handlar gäller det alltså lika mycket om att attrahera som att behålla sina medarbetare.

Balans mellan arbete och framtid

84 procent anser att en förenkling av livspusslet är viktigt. För att möta detta krävs innovation och nya tjänster som underlättar vardagen. Att få sina e-handlade varor levererade direkt till en Instabox på jobbet är ett exempel. Andra tjänster för en enklare vardag kan vara möjlighet till hunddagis, biltvätt, läkarbesök och hårklippning på jobbet. Tjänster kommer i framtiden att utgöra en större del av Castellums erbjudande till våra hyresgäster.

Flexibla kontor

Från egna rum till öppna landskap, från fasta platser till aktivitetsbaserat. Förnyelsen av kontoret som arbetsplats pågår ständigt, Vår studie visar att kollegor och interaktion är lika viktigt för arbetsmiljön som arbetsro. Kontoren måste planeras och dimensioneras för att klara både krav på ostört arbete, samarbete i grupp och social gemenskap. Det råder ingen tvekan om att flexibla kontor blir det nya normala.

Rapporten Framtidens arbetsliv visar alltså att allt fler tänker sig en framtida karriär som egenföretagare, frilansare eller gigare. Friheten förblir ett ideal för många. Samtidigt visar samma rapport att kollegor och det sociala sammanhanget blir allt viktigare. Vår lösning stavas coworking, i Castellums fall via United Spaces. Coworking kan också spela en roll som en kostnadseffektiv ventil för företag med många resande, eller företag som snabbt behöver kunna ställa om sin personalstyrka. Kort sagt: arbetsplatsens framtid är flexibel.

Läs rapporten och lär dig mer om framtidens arbetsliv

Mer att läsa

2023-08-22

Kontorets betydelse för kulturbyggande ökar

2023-08-21

Kontorsarbetare efterfrågar fysisk aktivitet

2023-05-04

Mellanchefer och unga är mest positiva till kontoret

2023-04-13

Inbjudan till webinar och lansering av trendrapporten Framtidens arbetsliv 2023