Gå till huvudinnehåll

2022-12-06 | 23:00

”Att gå från noll till något gör stor skillnad när det kommer till återbruk”

Göteborg Hållbarhet

Två personer i ett utrymme med gamla fönster.

I en lagerlokal mitt på Ringön, återfinns något av en skatt. Här hittas idag ett lager med begagnade byggnadsmaterial, inredningsprodukter och möbler från tidigare projekt Castellum utfört. Men när en dörr är nedmonterad och placerad för förvaring, men fortfarande är hel och välfungerande, vad händer med den då? Nu har Castellum och Återbruksbyrån satt i gång ett gemensamt projekt där lagret på Ringön ska sorteras – och materialet till stor del återbrukas.

Jesper Kempenaar och Anton Franker har båda flera års erfarenhet av att jobba cirkulärt och med återbruk, och driver idag Återbruksbyrån i Göteborg. Företaget hjälper fastighetsbolag, kommuner och byggbolag att öka sitt återbruk av byggmaterial och annan inredning i både större och mindre projekt. Nu har de precis inventerat lagret ute på Ringön där material från olika av Castellums projekt förvarats.

- I läge som detta, när det redan finns ett lager, behövs en sortering och en kvalitetskontroll. Här ute gör vi en typ av totalgenomgång. Vi stöttar även med bland annat återbruks- och hållbarhetsrapportering, inventering och samordning, säger Jesper.

I lagret på Ringön står det en stor variation av saker, varav en hel del kommer att gå att återbruka och cirkulera igen, konstaterar båda två. Allt ifrån glaspartier till kylskåp får möjlighet att bli en lyckad tillgång i något annat projekt.

- Mycket av detta kommer kunna återbrukas och hitta sitt nästa rätta ställe när vi hittar rätt projekt för det, säger Anton.

Att återbruka sparar både på planeten och plånboken

Arbetet med återbrukstänk sparar på mycket resurser, inte minst för företag där produkterna kan cirkulera internt. Castellum använder bland annat plattformen CCBuild, bygg- och fastighetssektorns gemensamma plattform för cirkulärt byggande, för att inventera och dokumentera de produkter som kan återbrukas både internt eller säljas vidare till en större målgrupp.

- Vi vill återbruka så mycket som möjligt internt. Så när välfungerade saker placeras i lager ska de så snabbt som möjligt in i ett nytt projekt. Framöver ska vi lagerhålla så lite som möjligt och sälja sådant vi inte kan använda inom närtid, så när vi inte har behovet kanske någon annan har det, och om vi vill köpa produkten om ett år är det någon annan som säljer. På så sätt hoppas vi bidra till en välfungerad återbruksmarknad, säger Lovisa Martinsson, Hållbarhetsansvarig på Castellum, Region Väst.

- Det sparar både tid, pengar och miljön att återbruka. Produkterna finns ju redan tillgängliga, så länge de är bra skötta är det bara att utnyttja. Det är till exempel en enorm klimatbesparing att återanvända glas, dörrar och kylskåp precis som det som står här ute. Klimatpåverkan från ett kylskåp innebär ungefär 165-200 kg i CO2 ekvivalenter. Och det är ofta tunt räknat. Och glas – där är alternativa hanteringen deponi. Bara i Sverige slänger vi runt 30 000 ton glas per år, säger Anton.

- Och att gå från noll till något gör stor skillnad när det kommer till återbruk. Man behöver inte, och ska nog oftast inte, tänka hundra procent från start. Det kommer inte hålla i längden och blir alldeles för övermäktigt. Det är bäst att jobba med ett långsiktigt tänk, tillägger Jesper.

Närbild på fönsterglas.

Samarbetet fortsätter

Och planen är att samarbetet ska fortlöpa även i framtiden, när nya projekt startas.

- Det finns ett stort underskott i olika projekt – det vill säga att man köper in massa nya produkter när man sätter i gång ett nytt bygge eller hyresgästanpassning till exempel. Det är det underskottet vi vill förstå, då kan vi börja ersätta nyinköpen och även se till att det lilla överskott som finns i ett projekt inte heller blir en belastning utan en tillgång, säger Jesper.

Castellum har som mål att vara klimatneutrala 2030, och återbruk ska vara en viktig del i alla projekt.

 

Mer att läsa

2023-03-22

Castellum ser ljust på satsningar för energibesparing

2023-01-18

Återbrukat fasadtegel bygger delar av Blå Stjärnans Djursjukhus till nya höjder

2022-12-05

Storsatsning på solceller ger verklig effekt

2022-11-29

Rekomo: ”Anledningen att handla av oss har gått från en prisfråga till en miljöfråga”