Att fortsätta utvecklas som en grön och hållbar organisation är ett av Castellums tydligaste fokusområden. Nu har hållbarhetsteamet utökats med två nya medarbetare – Maria Perzon, ny Group Sustainability Manager, och Lovisa Martinsson, ny Hållbarhetsansvarig. Vi träffade båda två för att höra mer om deras hållbarhetsdriv och tankar kring de nya rollerna.

Grafik och porträtt av Maria.

Hej Maria och välkommen till Castellum! Du är anställd för att driva hållbarhetsfrågor på koncernnivå med fokus på klimatneutralitet, återbruk och kunderbjudande. Vad är roligast med att få arbeta med dessa frågor?

"Jag vill ha ett arbete där jag känner att jag verkligen kan göra skillnad och bidra till ökad hållbarhet. Det känns väldigt roligt att få göra det hos en så ambitiös fastighetsägare som Castellum där jag hoppas kunna göra stor skillnad och att vi som företag kan gå före och visa byggbranschen och våra hyresgäster rätt riktning."

Hur kommer det sig att du började arbeta med hållbarhetsfrågor?

"Jag har sedan jag varit liten varit mycket ute i naturen och alltid varit intresserad av hållbarhetsfrågor. Under min tid på Chalmers insåg jag att jag var mer intresserad av miljöfrågor än kemiteknik och doktorerade därför i kemisk miljövetenskap."

Maria är själv göteborgare och är anställd för att driva hållbarhetsfrågor på koncernnivå med fokus på klimatneutralitet, återbruk och kunderbjudande. Hon kommer till Castellum från teknik- och samhällsbyggnadsbolaget Bengt Dahlgren, där hon haft ett flertal roller, senast som Sustainability Manager.

Hur kan vi öka takten inom byggsektorns klimatomställning?

"Vi måste hjälpas åt i branschen och vi behöver börja agera nu! Vad gäller klimatfrågan finns det stora möjligheter att minska klimatpåverkan med kända tekniker och material. Här handlar det om att komma in tidigt i projekten och att som fastighetsägare ställa krav. Vad gäller återbruk behöver vi i branschen tillsammans börja tillgängliggöra och använda återbrukade produkter. På det sättet får vi igång en gemensam marknad."

Hur kopplar du av när du inte tänker på hållbarhet?

"Min bästa avkoppling är att läsa en bok i solen och ett utmanande taekwondopass."

Grafik och porträtt av Lovisa.

Hej och välkommen Lovisa! Din nya roll innebär ett brett fokus på hållbarhet, där bland annat arbetet med cirkulära lösningar, energieffektivitet och sänkt klimatpåverkan ingår, men vad skulle du säga är allra viktigast med ditt jobb?

"Att få andra att förstå vad de kan bidra med i hållbarhetsarbetet, och att alla kan göra något. Jag vill gärna att alla ska tycka hållbarhet är lika viktigt och kul som jag gör!"

Du har tidigare jobbat som energiingenjör och med strategisk planering, och har en utbildning inom energi, miljö och management. Hur kommer det sig att du intresserade dig för just hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen?

"Det är en väldigt spännande bransch med möjligheter och utmaningar där jag kände att jag kan göra skillnad. För mig känns dessutom hållbara byggnader extra viktigt att arbeta med eftersom vi spenderar mycket tid inomhus och i byggnaders kringliggande miljö."

Du kommer att arbeta mycket med hållbarhetsfrågor här i Göteborg och Västra Sverige, vilken är en av de bästa förutsättningarna för det just här i regionen?

"Att det redan händer väldigt mycket på många områden inom hållbarhet och det finns stort engagemang. Det är viktigt att lära och inspireras av varandra, både inom Castellum och från branschkollegor."

… Och en spännande utmaning för Castellum?

"Castellum har ambitiösa hållbarhetsmål och för att uppnå dem gäller det att hitta de lösningar som passar bäst för respektive stad och byggnad, det finns inte ett rätt sätt."

Läs mer om Castellums hållbarhetsarbete här.

Kontakta Maria och Lovisa

Maria Perzon
Group Sustainability Manager
031-12 25 57
maria.perzon@castellum.se

Lovisa Martinsson
Hållbarhetsansvarig Region Väst och Region Mitt
031-60 74 56
lovisa.martinsson@castellum.se