Att minska energiförbrukningen är ett mål vi på Castellum har jobbat med under många, många år. Och bara under de senaste 5 åren har vi gjort en energibesparing på 13 procent i Örebro, från redan låga nivåer. 2022 var inte sämre…

Under förra året, 2022, lyckades vi landa en minskad förbrukning på 3,2 procent mot föregående år. Hur vi lyckades med det? Roger Seger, chef för teknisk förvaltning, har koll.
"För att lyckas nå våra energibesparingsmål behöver vi jobba med både stort och smått och det är totalt 50 energibesparingsprojekt som har gett det här fina resultatet", berättar han. 

 ”Tanken var att pusha sig själv”

De större energibesparingsprojekten har till exempel handlat om byte av luftbehandlingsaggregat eller tilläggsisolering av vind och tak. Men framför allt har vi under 2022 haft ett fokus på mindre projekt. Våra fastighetsansvariga hade som gemensamt mål att genomföra minst 15 mindre energiprojekt, motsvarande en investering på upp till 50 000 kronor per projekt.
"Tanken var både att pusha sig själv och att jobba ihop som en grupp. Det var allt från att byta ut en pump man vet drar mycket energi till att byta belysning", berättar Roger Seger. 

 Koll och kontroll

Ordning och reda är A och O, uppföljning av energiförbrukningen genom månadsmöten är avgörande. Genom att ha bra koll vet vi nämligen hur vi ska jobba vidare med till exempel justeringar av tekniska installationer eller effektbegränsning av fjärrvärme. Utökning av energimätare är ett annat exempel som ger bättre koll på och kontroll över fastigheten. 

 ”Handlar om att vara i framkant”

Vad krävs då för att hålla i arbetet och fortsätta agera energismart?
"Du måste vara med i den moderna tekniken. Det handlar om att hänga med på det nya, att vara i framkant när det gäller exempelvis AI. I Castellums eget kontor, till exempel, sätter vi just nu upp sensorer för att kunna behovsstyra ventilation, belysning och temperatur utifrån den data vi får in. Sensorerna känner av hur mycket folk det är i en lokal – bland annat genom den värme som avges – och kan då styra exempelvis temperaturen".