Gå till huvudinnehåll

2023-05-03 | 08:30

”Vill inte vänta 20 år – bara för att man kan”

Jönköping Örebro Norrköping Linköping Växjö Hållbarhet Energi

För att kunna garantera att byggnaden du som hyresgäst sitter gör vi på Castellum miljökontroller med jämna mellanrum. Hur det går till? Hållbarhetsansvariga Lovisa Martinsson förklarar!

Att miljöinventera, som det kallas, innebär att man gör en kartläggning av farliga ämnen som kan finnas i en byggnad. Det kan handla om PCB och asbest till exempel. 
"Vi tar reda på vilka ämnen det rör sig om, var de finns och så gör vi en uppskattning av mängden", berättar Lovisa Martinsson, hållbarhetsansvarig på Castellum Region Mitt.

”Vill veta hur fastigheten mår”

Kartläggningarna görs med hjälp av specialister inom miljöinventering och de utförs minst vart tionde år, i alla Castellums byggnader.
"Det finns inget krav på att man ska göra det vart tionde år, vanligtvis görs det bara inför en rivning eller ombyggnation, så att avfall hanteras på rätt sätt och så att miljöfarligt material inte hamnar i återbruk. Men vi vill inte vänta 20 år bara för att man kan, vi vill ha koll på vilka miljö- och hälsorisker som kan uppstå, hur vi kan hantera och undvika dem. Vi vill veta hur fastigheten mår", förklarar Lovisa Martinsson.

”Ingen ska ta skada”

Maths Arvidsson är teknisk förvaltare på Castellum i Jönköping. Här har man gjort flera miljöinventeringar den senaste tiden.

Hur vet man var man ska titta och vad man ska leta efter?
"Gäller det asbest till exempel, som är det vanligaste, vet man att det ofta finns i rörisolering, ventilationskanaler och i gammal fogmassa mellan byggnadsmaterial. Gäller det PCB, ja då är det vanligast i fönstertätningar och i vissa lysrörsarmaturer." 

Varför är de här kontrollerna viktiga?
"Dels handlar det om att de som jobbar i lokalen inte ska ta skada av några farliga ämnen. Och dels hjälper det oss att veta vad vi ska kolla efter och åtgärda, innan vi river eller bygger om. Det ger oss också en bild av vad vi behöver ta höjd förr, rent kostnadsmässigt i ett projekt." 

Tryggt för hyresgästen

Det handlar alltså om att ha koll på läget och att vara förberedda.
"Dessutom kan ju forskning komma fram till att ett ämne, som inte nämnts tidigare, nu kan innebära hälsorisker. Som hyresgäst ska du alltid vara trygg i att du sitter i en byggnad där du inte blir exponerad för farliga och skadliga ämnen. Varken nu eller framöver", avslutar Lovisa Martinsson.

Exempel på farliga ämnen som kan upptäckas i en miljöinventering:
⚠️Asbest
⚠️PCB
⚠️Kvicksilver
⚠️Bly
⚠️Köldmedium/freoner
⚠️Kadmium
⚠️Oljerester
⚠️Svavelsyra från batterier              
⚠️Flamskyddsmedel

Mer att läsa

2023-02-22

”Den bästa produkten är den som inte tillverkas”

2022-11-27

”Många byggnader är uppkopplade, få är smarta”

2023-05-04

Bättre inomhusklimat och minskad klimatpåverkan med solfilm

2023-05-02

”En enorm skillnad – ett modernt hus”

Lovisa har koll på läget!

Hållbarhetsansvarig

Lovisa Martinsson