Gå till huvudinnehåll

2022-12-07 | 23:00

För Anna handlar det om att ge tillbaka till staden

Malmö

Visionsbild av takterrass på 7stjärnan.

Prisat hållbarhetsarbete börjar med byggnadens form och slutar med det värde Castellum lämnar efter sig. Det menar Anna Björklund, chef affärsutveckling Öresund.

För sjunde året i rad visar Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) att Castellum är världsledande när det kommer till att bygga hållbara kontor.

– Hållbarhet är så mycket och så komplext. Vi jobbar med att ligga i framkant i alla certifieringar, berättar Anna Björklund, chef affärsutveckling Öresund, och fortsätter:
– Det börjar redan från början med byggnadens form och fasad men handlar också om alla val därefter. Om vi är måna om varje detalj blir helheten bra!

GRESB är ett internationellt benchmarkverktyg som mäter och utvärderar fastighetsbolags och fastighetsfonders hållbarhetsarbete. I kategorin kontor/industri får Castellum 92 poäng av 100 möjliga.

Visionsbild av kontor.
GreenHaus i Helsingborg, visionsbild.

Rörelse i huset

Det finns mycket att ta hänsyn till för att skapa en hållbar byggnad men det slutar inte där. Hållbarhet handlar lika mycket om dem som ska vistas inne i byggnaden. Castellums WELL-certifiering bygger på sju element som alla är framtagna med människan i fokus; välbefinnande, komfort, kost, motion, vatten, luft och ljus.

- I praktiken kan det innebära att vi har cykelhotell, att vi skapar möjlighet för rörelse i huset och ger förutsättningar för en bra utemiljö, berättar Anna Björklund.

Men det handlar också om vilket värde Castellum lämnar efter sig, det där som gynnar omgivningen och samhället på längre sikt:

– Vi är till exempel noga med vilka verksamheter vi har på bottenplan och vill alltid hitta en bra balans. I fastigheten Sjustjärnan, i Nyhamnen nära Malmös centralstation, har vi jobbat mycket med just det och hittat en bra balans mellan olika värden som passar in.

Här ligger också Malmös nya domstolsbyggnad där man gjort andra hållbara val.

– I domstolsbyggnaden har vi faktiskt valt att ta vara på en del av teglet och återfört det i byggnaden igen.

Visionsbild av 7stjärnan.
7stjärnan i Malmö, visionsbild.

Ge tillbaka till staden

För Anna Björklund, som är med från början till slut i många ny- och ombyggnadsprojekt handlar hållbarhet till slut om en sak.

– Det viktiga är egentligen vad vi kan ge tillbaka till staden, oavsett var och vad vi bygger.

Tre projekt Anna gärna lyfter just nu:

Läs mer om våra byggprojekt.

Mer att läsa

2023-09-26

I väntan på byggstart brukar bonden marken

2023-09-26

”Står det parmesan är det parmesan”

2023-05-30

”7Stjärnan är en symbol för framtidens kontorsmiljö”

2023-05-25

I dag passar ”Strumpan” många olika verksamheter