Gå till huvudinnehåll

2022-01-14 | 18:17

Framgångsrika arbetsplatser – vad är det egentligen?

Sverige Framtidens arbetsliv

Porträtt av Helene.

Efter snart två år av pandemi har vi fått vänja oss vid hemarbete och ständiga Teamsmöten. Det har gett oss nya vanor och behov. Så vad kan locka oss tillbaka till kontoret? Hunddagis, onsdagsgodis eller kontorsyoga? Vill vi ens tillbaka? Och vad kännetecknar en postpandemisk framgångsrik arbetsplats? Castellums arbetsplatsexpert Heléne Lidström rätar ut frågetecknen.

Hej Helene, hur vill du själv beskriva en framgångsrik arbetsplats?

- För mig är det en arbetsplats som jag längtar efter att komma till, som möter mina behov både för individuella arbetsuppgifter och i samarbete med andra. En plats där jag trivs och som jag känner mig stolt över. Och där jag får mycket gjort.

Så vad är viktigast att tänka på när man vill skapa en framgångsrik arbetsplats?

- Att man gör sin hemläxa och tar fram en arbetsplatsstrategi som grundar sig i både ledningens strategiska riktning och en ordentlig kartläggning av behoven. Då har man lagt grunden för en framgångsrik arbetsplats. Sedan är det alltid bra att ta in det externa perspektivet; vad säger forskningen, vad kan vi lära från andra företag och organisationer?
Det är också viktigt att man har ett holistiskt synsätt på arbetsplatsen – både vad gäller plats, teknik och människa.

Vad betyder det?

- Vi börjar med platsen. Många har upplevt att det individuella arbetet fungerar bättre hemma än på kontoret. Om vi upplever att det är mer effektivt att arbeta hemifrån blir det svårt att locka tillbaka medarbetarna till kontoret. Så hur kan vi göra kontoret mer konkurrenskraftigt? Har vi miljöer som uppmuntrar och inbjuder till lärande, samarbete och sociala aktiviteter? Samtidigt får kontoret inte bara bli en mötesplats. Vi måste också erbjuda bra möjligheter till fokusarbete och miljöer som bidrar till välmående och hälsa.

Tekniken då?

- Tekniken spelar en viktig roll, vi behöver digitalt stöd som gör det lätt att veta vilka som är och planerar att vara på kontoret, som gör det enkelt att hitta varandra, men som också underlättar samarbete.

Men var kommer människan in?

- Det räcker inte med en attraktiv kontorsmiljö med den vassaste tekniken. Det handlar om att skapa tydlighet kring hur vi ska arbeta tillsammans. Vilka övergripande spelregler ska gälla för hela verksamheten och hur ska vi få det att funka på just vår avdelning? I en organisation har vi olika uppdrag och arbetsuppgifter, så det är viktigt att varje avdelning diskuterar förväntningar och tar fram sina överenskommelser. Med ett mer flexibelt arbetssätt behöver vi också tänka på hur vi tar emot nya medarbetare. Om man som nyanställd inte träffar sina kollegor blir startsträckan längre. Det är personrelationerna som gör att man kommer in i rollen snabbare.

Hur gör man för att en arbetsplats fortsätter vara långsiktigt framgångsrik?

- Allt handlar om att kontinuerligt utvärdera, ställa frågor, utveckla och säkerställa att vi hela tiden möter de behov vi har. Helt klara blir vi aldrig.

Du har arbetat med många framgångsrika arbetsplatser – vad är nyckeln?

- De blir framgångsrika för att arbetsplatsen är en strategisk fråga högt upp på agendan. Ekvationen är enkel; när medarbetare trivs på jobbet är de mer produktiva och effektiva. Och nöjda medarbetare hänger i sin tur ihop med nöjda kunder. Gemensamt för de framgångsrika arbetsplatser jag arbetat med är att de just har gjort sin hemläxa, att de har en ledning som tagit ansvar för att staka ut den strategiska riktningen, att de tar lärdom från omvärlden och att de involverar medarbetarna – samt att de har en förståelse för de tre hörnstenarna teknik, plats och människa.

Kan du bjuda på några exempel?

- Ska jag lyfta några så är det så klart mitt första uppdrag Microsoft som också blev utnämnt till Sveriges Bästa Arbetsplats av Great Place to Work tre år i rad. Ett annat exempel är ICA som byggde ett helt nytt kontor, baserat på arbetsplatsstrategin ICA@work, och rankas som av världens bästa kontor av Leesman (världens största databas om hur anställda upplever sin arbetsplats). Och nu senast fackförbundet Vision som byggt om kanslihuset på Kungsgatan i Stockholm och även de sex regionkontoren runt om i Sverige.

Kontakta vår arbetsplatsstrateg

Heléne Lidström är knuten till Castellum sedan 1 november förra året, för att skapa värde genom att erbjuda rådgivning kring arbetsplatsstrategier. Heléne tillhör KAM-teamet med fokus på att stötta, hjälpa och agera som en hjälpande kraft i våra affärsrelationer, över hela koncernen. Heléne träffas på mejl eller på 0707 - 93 23 00.

Guiden till ditt nästa kontor

Funderar du på att byta kontor eller hur du kan anpassa dagens lokaler för framtiden? Vår kontorsguide hjälper dig att kartlägga behoven, så att vi tillsammans kan göra ert kontor till den där perfekta arbetsplatsen som dina medarbetare längtar till.

Mer att läsa

2023-08-22

Kontorets betydelse för kulturbyggande ökar

2023-08-21

Kontorsarbetare efterfrågar fysisk aktivitet

2023-05-04

Mellanchefer och unga är mest positiva till kontoret

2023-04-13

Inbjudan till webinar och lansering av trendrapporten Framtidens arbetsliv 2023