Gå till huvudinnehåll

2021-10-20 | 13:56

Guldbetyg till nya Koppartorget 🌟🌟

Västerås Kopparlunden

Visionsbild av fastigheten samt lopotypen för Miljöbyggnad.

När vi på Castellum bygger nytt bygger vi för en hållbar framtid. Alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad eller motsvarande. Det betyder att våra hyresgäster bland annat kan se fram emot en hälsosam arbetsmiljö med sunda material och en effektiv energianvändning.

Och nu kan vi alltså hurra högt för ytterligare en miljöcertifierad fastighet i Västerås.. Koppartorget 4 & 5 har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld och fastigheten ligger i det attraktiva området Kopparlunden, i direkt anslutning till centrala Västerås.

- Det är alltid kul med ett kvitto på att bygger en miljövänlig och energisnål fastighet, säger Christin Carlsson, hållbarhetsansvarig vid Castellum Region Mitt. Kopparlunden är idag utvecklat till ett av Västerås tätaste kontorskluster med moderna kontorslokaler. Castellum äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i området som präglas starkt av en inspirerande industrihistorisk miljö. Och just på grund av detta, att fastigheten omgärdas av äldre fasader har vi sett till att integrera den i miljön på bästa sätt, bland annat genom att låta fasaden bestå av tegel och cortenplåt.

Spadarna sattes i marken i början av 2020 och fastigheten beräknas stå färdigt 1 december. Totalt handlar det om 6 177 kvadratmeter kontorsyta och den största hyresgästen, som alltså snart flyttar in, blir Försäkringskassan.

🟩 Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som bedömer byggnader utifrån tre fokusområden:energianvändning, inomhusklimat och materialval. Dessa områden bryts i sin tur ner i 15 så kallade indikatorer som säkerställer en god energi- och miljöprestanda.

Mer att läsa

2022-03-14

Äntligen kan arbetet börja på riktigt

2022-02-17

Nya Kopparlunden – detta gör Castellum

2021-11-18

Kan vi flytta in direkt?

2021-11-15

En ny stad i staden