Gå till huvudinnehåll

2021-10-15 | 13:03

Nu är det äntligen klart – detaljplaner i Kopparlunden har vunnit laga kraft

Västerås Kopparlunden

Visionsbild av Kopparlundens utemiljö.

Kopparlunden med den unika kulturhistoriska miljön får sällskap av nya bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, torg och gator i området. De nya detaljplanerna ger förutsättning att omvandla Kopparlunden till en blandad stadsbebyggelse men de ger även ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader som pekats ut i kulturmiljöutredningar.

- 🗨️ Det är så skönt att detaljplanerna äntligen vunnit laga kraft. En hjärtefråga för oss på Castellum är hållbar stadsutveckling och Kopparlunden är en viktig pusselbit för det framtida Västerås. Som samhällsbyggare vill vi fortsätta att utveckla Kopparlunden samtidigt som den unika kulturmiljön ska göras mer tillgänglig för västeråsarna, säger Karl Ternemo, Affärsområdeschef Castellum Västerås.

Arbetet med detaljplanerna påbörjades redan 2016 och föregicks av ett omfattande planarbete för hela området. Sedan de första detaljplaneförslagen presenterades i samrådet 2019 har stora förändringar skett för att bättre värna kulturmiljön och möta de åsikter som kommit in. Kulturmiljöutredningar och gestaltningsprogram har tagits fram, dessa har varit viktiga underlag för ändringarna.

Illustrerad översikt över Kopparlunden.

- 🗨️ Genom att skapa nya bostäder, arbetsplatser och mötesplatser kan hela området bli en mer levande, trygg och trivsam stadsdel. Jag är oerhört stolt över resultatet, särskilt över att varje detaljplan har sin egen karaktär och samtidigt knyter ihop hela området. #Västerås industrihistoria med innovation mot framtiden kommer att speglas i detta framtidsområde, säger Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande.

Visionsbild av gatumiljö i Kopparlunden.

Vad händer nu?

Kopparlunden kommer att utvecklas i fyra nya detaljplaner och det är tre av dem som har vunnit laga kraft nu. Den fjärde, detaljplan Öst, kommer att påbörjas i ett senare skede. De tre detaljplanerna omfattar cirka 1 700 bostäder och plats för butiker, kontor och förskolor. Byggstart väntas ske i slutet av 2022 eller under 2023.

- 🗨️ Planerna för Kopparlunden har tagits fram i unikt samarbete med fastighetsägarna och med västeråsarna. Jag vill tacka alla västeråsare som har lämnat synpunkter i samråd och granskning. Det har tillfört mycket. Västeråsarna känner otroligt mycket för sitt Kopparlunden och det kommer gagna utvecklingen framöver. Det finns ett tydligt gestaltningsprogram för området som präglas av ordet varsamhet, säger Monica Stolpe-Nordin, C, ordförande i byggnadsnämnden.

Och just samarbetet mellan fastighetsägarna och staden har varit helt avgörande i arbetet med det framtida Kopparlunden. Det har varit en förutsättning för att skapa planer som bibehåller de kvaliteter som finns i Kopparlunden samtidigt som vi utvecklar området.

Stor tack för ett fint samarbete Archus, Fastighets AB Balder, Klövern AB, Riksbyggen - Rum för hela livet, SveaReal AB, Nyfosa AB, Kungsleden, Peab Västerås stad 💚💚

Mer att läsa

2022-03-14

Äntligen kan arbetet börja på riktigt

2022-02-17

Nya Kopparlunden – detta gör Castellum

2021-11-18

Kan vi flytta in direkt?

2021-11-15

En ny stad i staden