Gå till huvudinnehåll

2021-03-19 | 18:37

Jämställd ledning och styrelse - räcker det?

Sverige Karriär

Kollage med Helena och medarbetare.

Trots att vi är ett av Europas mest jämställda bolag är det fortfarande lång väg kvar. Sverige sticker ut i Europa när det gäller segregerade yrkeskårer, och byggbranschen är bland de sämre i ligan. Varför är det så svårt att rekrytera till de här tjänsterna? Castellums HR-direktör, Helena Dino svarar.

- Det handlar inte om att man inte vill anställa en kvinna på en roll – inställningen är rätt. Kompetensförsörjning är däremot en helt annan fråga. Redan vid val av utbildning är segregeringen tydlig – få kvinnor söker sig till utbildningar som till exempel fastighetsskötare. Då förblir yrkeskåren segregerad.

Vad gör Castellum för att motverka den här segregeringen?

- Vi jobbar mycket med våra lärlings- och praktikprogram, och är noga med att rekrytera med mångfald i åtanke. Det handlar inte bara om kön, utan även faktorer som etnicitet, socioekonomisk bakgrund och en rad andra erfarenheter. Det viktigaste är att få in olika perspektiv. All forskning visar att fler perspektiv skapar högre kreativitet och innovation. Men det förutsätter inkluderande ledarskap.

Inkludering måste börja hos cheferna. Vi jobbar med en plan för ledarutveckling, som del i ett coachande förhållningssätt där det viktigaste är att lyssna till den andres perspektiv. En hierarkisk ”command and control-kultur” bromsar idéer. Vi vill istället bygga en kultur där ledaren och medarbetaren sätter mål tillsammans i ett klimat som uppmuntrar till diskussion. Här bidrar även vårt flexibla arbetsliv. När medarbetare ges möjlighet att själva avgöra vad arbetet kräver ökar vi individens möjligheter och bygger en förtroendekultur mellan chef och medarbetare.

En grund till ökad jämställdhet är att titta på faktorer som föräldraledighet. Jämställdheten börjar redan i hemmet, men också i hur kvinna och man blir behandlade på sin arbetplats. Förutom att barnen får växa upp med föräldrar som delar på ansvaret, ska man inte glömma att föräldraledighet värderas olika på arbetsplatser, beroende på om du är man eller kvinna. En kvinna som är eller kan bli gravid måste vara lika mycket värd att satsa på som en man med jämförbara förutsättningar. Ändå är det inte ovanligt att kvinnan erbjuds eller förväntas ta ut mer föräldraledighet än mannen. Genom att stänga det gapet ökar vi jämställdheten på arbetsplatsen, och kan dessutom attrahera unga talanger som kanske kommer att bilda familj i framtiden.

Castellum är ju stolta över att ha en jämställd ledning och styrelse, men räcker det om inte resten av bolaget är jämställt också?

- På ”totalen” så är hela bolaget jämställt, men inom respektive yrkeskår är det inte så. Det kan man tycka ser ju bra ut utåt - men om vi önskar kreativitet, innovation och ännu bättre arbetsklimat är vi faktiskt ännu inte jämställda i vardagen. Därför behöver vi jobba på alla kategorier, från könsuppdelning till annan bakgrund.

Vi ska aldrig sluta jobba med detta. Trots att vi kommit långt – i många avseenden längre än andra länder – är vi långt ifrån färdiga.

Klicka här för att läsa mer om hur vi jobbar på Castellum.

Mer att läsa

2023-02-16

Hybridarbete ställer höga krav på introduktion av nyanställda

2022-06-22

Så lockas framtidens talanger till kontoret

2021-03-24

Castellums medarbetare i Danmark och Finland erbjuds föräldraledigt i sex månader med 90 procent av lönen

2021-02-02

My Dream Now visar unga en väg in i arbetslivet