Gå till huvudinnehåll

2021-12-16 | 09:56

Klimatsmart återvinning av serverhallars restvärme

Stockholm Hållbarhet

Håkan framför Conaptos serverhall.

Vår hyresgäst Conapto har i samarbete med Sollentuna kommuns bolag Sollentuna Energi & Miljö, SEOM, utvecklat en plan för att återvinna restvärmen från Conaptos serverhallar och leverera den till kunder i Sollentunas fjärrvärmenät.

Conapto var tidigt ute med att utnyttja förnybara energikällor och har drivit sina datacenter med 100% vindkraftsel i 10 år nu. Nästa steg är alltså värmeåtervinning på alla sina anläggningar samt även solpaneler som kommer kunna bidra till ännu mer energieffektiva datacenters.

- Det här är en viktig del i vår ambition att bidra till ett hållbart samhälle. Vi har satt en mycket aggressiv hållbarhetsplan där vi har som slutmål att bli en helt klimatneutral leverantör av colocation. En del i det arbetet är att titta på hur vi kan effektivisera vår drift och då är värmeåtervinning en perfekt lösning. Då SEOM aktivt driver ett arbete med att ta till vara restvärme i kommunen har SEOM varit väldigt positiva till detta projekt och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Håkan Björklund, VD på Conapto.

Samtidigt som Conapto bygger ut serverhallarna byggs den anläggning som gör det möjligt att återvinna all restvärme. Det nya avtalet ger SEOM möjlighet att ta till vara värmen året runt för att erbjuda den till sina fjärrvärmekunder. Dessutom sparar man den el som annars skulle använts för at vädra ut restvärmen.

Conapto vår hyresgäst sedan 2012

Conapto har varit Castellums hyresgäst sedan hösten 2012 (då under namnet Sunguard). Under 2018 flaggade Conapto för expansion och att man tillsammans med SEOM ville se hur man skulle kunna ta tillvara spillvärme från serverhallarna.

- Vi inledde en dialog med både Conapto och SEOM om bland annat områdets utveckling, tankarna kring möjligheten att återvinna restvärme och hur lång tid framöver samarbetet skulle kunna pågå. Nu har vi skrivit ett nytt långvarigt hyresavtal och ser fram emot att få hjälpa Conapto, SEOM och miljön genom att bygga anläggningen för återvinning av restvärmen. Vi undersöker dessutom om det går att installera solceller på fastigheten framöver, berättar Anders Hägglund, Förvaltningschef Castellum Region Stockholm-Norr.

Mer att läsa

2023-02-24

Här sparar man in lika mycket koldioxid som 785 600 mil i bil.

2023-02-21

Brunna växer och fylls med företag inom hållbarhet!

2022-04-28

Framtidens hyresgäster vill ha klimatsmarta kontor

2022-02-22

"Vi letar ständigt efter sätt att arbeta ännu mer hållbart"