Gå till huvudinnehåll

2023-05-04 | 09:48

Mellanchefer och unga är mest positiva till kontoret

Framtidens arbetsliv

Mellanchefer är mest positiva till obligatorisk kontorsnärvaro och värderar kontorets betydelse för det sociala livet högst. Även unga utmärker sig med en positiv attityd till kontoret. Det visar Castellums årliga rapport Framtidens arbetsliv som undersöker trender, drivkrafter och krav på morgondagens arbetsplats.

För fjärde året i rad har Castellum undersökt vad kontorsarbetare önskar sig av sina arbetsplatser. I år ingår även Danmark och Finland i undersökningen och över 4 000 kontorsarbetare har svarat på frågorna. 

"Det är tydligt att mellanchefer och unga utmärker sig i rapporten, och det är inte så konstigt. Mellanchefer är en viktig länk mellan ledning och anställda. För dem förenklar kontoret kommunikation och dagligt arbete. Och de unga behöver kontoret för att bland annat lära sig yrket och knyta kontakter för framtiden", säger Heléne Lidström som är arbetsplatsstrateg på Castellum.

69 procent av mellancheferna tycker att arbetsplatsen är viktig för det sociala livet

För de flesta av oss har arbetsplatsen stor betydelse för livet som helhet. Två av tre av de svarande tycker att arbetsplatsen är mycket eller ganska viktig för det sociala livet. Skillnaderna mellan kön, åldrar och geografi är små men urskiljbart är att kvinnor skattar kontorets betydelse för sitt sociala liv något högre än männen, 67 procent av kvinnorna jämfört med 63 procent av männen uppger att kontoret är viktigt eller ganska viktigt för det sociala livet.

Allra högst skattar mellanchefer och gruppchefer kontorets betydelse för sitt sociala liv där cirka 70 procent anger att det är mycket viktigt eller ganska viktigt.

Mellanchefer vill ha obligatorisk närvaro 

Hur skulle du reagera om din arbetsgivare införde obligatorisk kontorsnärvaro alla dagar i veckan?  Så löd frågan som lockade mellancheferna ut på banan. Det är nämligen den grupp som är mest positiva till att alla medarbetare ska vara på kontoret samtidigt. 45 procent av mellancheferna gör tummen upp för en sådan åtgärd. Mellanchefer är ofta en viktig länk mellan ledning och anställda. För dem kan ”alla ombord” förenkla kommunikationer och dagligt arbete. 

Även de som är 25 år eller yngre är mer positiva till obligatorisk kontorsnärvaro än övriga åldersgrupper. Hela 42 procent av de yngsta tycker det skulle vara positivt.

Unga vill vara mest på kontoret

Fler än hälften av de svarande vill vara på kontoret tre dagar eller mer varje vecka, och för 48 procent av de tillfrågade är två till tre dagar den mest önskvärda lösningen, särskilt i Sverige. I åldersgrupperna står de unga under 25 år ut, där 59 procent anger att de vill jobba tre dagar eller mer på kontoret. Lägg därtill att bara åtta procent av de yngsta skulle önska ständig distans. 

Vill du veta mer? Läs hela rapporten!

I årets upplaga av trendrapporten Framtidens arbetsliv kan du även lära dig mer om vad som gör arbetsplatsen mest attraktivt, vilken skillnad som finns mellan de nordiska länderna i synen på distansarbete, hur utbrett coworking är i olika städer och vem som kan tänka sig att dela kontorsytor.

Läs rapporten Framtidens arbetsliv 2023

 

Dokument & filer

Rapporten Framtidens arbetsliv 2023 (PDF, 13 MB)

Mer att läsa

2023-04-15

Arbetsplatser som är livsförbättrande

2023-04-13

Inbjudan till webinar och lansering av trendrapporten Framtidens arbetsliv 2023

2023-02-16

Hybridarbete ställer höga krav på introduktion av nyanställda

2022-11-27

Så sätter du i gång med en arbetsplatsstrategi