I januari 2020 satte Castellum målet att bygga 100 solcellsanläggningar inom fem år. Och nu, två år senare har vi redan kommit halvvägs då anläggning nummer 50 står klar på taket till City Gross stora matbutik i Jönköping. 🙌☀️

Castellum har som mål att till år 2030 bli 100 procent klimatneutrala i den egna verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och målen om ett fossilfritt Sverige. Satsningen "100 på sol" som innebär 100 solcellsanläggningar fram till 2025 är en viktig del i det arbetet.
Anläggningen hos City Gross i Jönköping ska producera 220 000 kilowattimmar per år, vilket ungefär motsvarar elförbrukningen i 11 svenska normalvillor. Och redan nu planerar vi för fler anläggningar i Jönköping.
- Vi har i dagsläget fem anläggningar i drift men under hösten och kommande år planerar vi för ytterligare fem stycken. Hos våra hyresgäster finns ett stort intresset för solenergi och en vilja att bidra till energiomställningen till förnybara energikällor - då är solceller ett väldigt bra alternativ, säger Mohammed Omeirat, teknisk förvaltare på Castellum.

Läs mer om vårt Hållbarhetsarabete

Läs mer om vårt projekt 100 på sol