Gå till huvudinnehåll

2022-12-22 | 13:31

Ny detaljplan ger Castellum framtida möjlighet i Växjö city

Växjö Samhällsengagemang

Exteriörbild av fastigheten.

Under många år har Castellum arbetat med planerna på att utveckla fastigheten Unaman 9 vid Stortorget i Växjö och en detaljplaneprocess har pågått sedan 2017. Nu är detaljplanen antagen vilket ger en framtida möjlighet att skapa ca 3 000 kvm nya kontorsytor i form av ett översta kontorsplan och tillbyggnad på innergård.

Som Växjö Citys största fastighetsägare engagerar sig Castellum mycket i centrumutveckling och samverkan. Bakgrunden till detaljplaneändringen är att Castellum önskar ge fastigheten ett lyft och i samband med det utveckla fastigheten genom skapandet av nya kontorsytor. Ett omfattande arbete har gjorts, bland annat har ett antal olika volymskisser samt antikvarisk konsekvensanalys tagits fram och analyserats tillsammans med olika parter.

- Det har varit en lång process p.g.a. det höga kulturmiljövärdet runt Stortorget. Vi har haft en mycket god dialog med stadsbyggnadskontoret och det är skönt att vi nu kommit i mål. Det är viktigt med fortsatt utveckling och förtätning av Växjö city för en behålla en levande och attraktiv stadskärna. Vi kommer troligtvis inte bygga närmsta åren med detta ger oss en mycket fin framtida möjlighet, säger Jenny Rungegård, Affärsområdeschef på Castellum Växjö.

Mer att läsa

2023-05-04

Stort intresse när Tareq Taylor och Sofia Ståhl föreläste

2023-05-04

Kör på närproducerad el från Företagsstaden I11!

2023-05-04

Lär känna Admir Smajlovic – ny Fastighetsansvarig

2023-05-04

Bättre inomhusklimat och minskad klimatpåverkan med solfilm