Gå till huvudinnehåll

2023-10-09

Trenden i Växjö tydlig: Nu vill vi tillbaka till kontoret

Växjö

En kvinna i vitt linne, glasögon och ljust hår sitter och jobbar med en laptop

För fjärde året i rad har vi på Castellum undersökt kontorsarbetares förväntningar på arbetslivet och på kontoret som arbetsplats. I årets upplaga av trendrapporten Framtidens arbetsliv står det klart att allt fler företag vill ha tillbaka sina medarbetare till kontoret. Men hur ska det gå till, hur resonerar man i Växjö?

Som arbetsplatsstrateg hjälper Heléne Lidström företag och organisationer att komma fram till hur de ska jobba. Hur man till exempel ska se på möjligheten att jobba hemifrån. Och kanske har det aldrig varit mer aktuellt än nu. Pandemin skapade nya vanor och matbordet blev plötsligt en lika självklar arbetsplats. Men nu händer något, trenden vänder enligt Heléne. Allt fler företag vill ha tillbaka sina medarbetare.
"Man ser att mycket som är kopplat till det individuella arbetet funkar väldigt bra för de allra flesta, däremot upplever vi att det är svårare att få till samarbetet, att bygga och stärka kulturen. Att få till lärandet och erfarenhetsutbytet", förklarar hon.

En annan sak som kan vara utmanande är att som ny medarbetare komma in i organisationen, rollen och kulturen. Allt fler företag vittnar också om att de inte är lika innovativa.
"Som ett resultat kan vi se att det är färre patentansökningar och beviljade patent jämfört med innan pandemin."

Viktigt förklara varför

Vissa satsar på en 4:1 eller 3:2-modell, när det gäller fördelningen dagar på kontoret och hemma. Att tillåta hemarbete ett antal dagar i veckan kan absolut vara ett sätt enligt Heléne.
"Men känslan, som medarbetare, blir många gånger att man förlorar något man precis fått. Jag är ju jätteeffektiv hemma, resonerar flera", säger Heléne och fortsätter:
"Därför är det viktigt att som företag förklara de vinster vi ser med att vara på kontoret. Vilket uppdrag har vi? Vilket värde skapar vi för medarbetare och de vi finns till för? Och varför blir vi mer innovativa och samarbetar bättre när vi ses? Det är den retoriken vi behöver använda. Risken är annars att det blir en förhandling om dagar och timmar, istället för hur vi som organisation skapar värde."

Kollegorna viktigast

Och bästa lockbetet är kollegorna, enligt Heléne. Det framgår tydligt i rapporten att främsta anledningen till att vi tar oss till kontoret är för att träffa kollegorna. Och så handlar det såklart om att skapa kontor där vi trivs och mår bra.
"Eftersom vi konkurrerar med hemarbetsplatsen behöver vi en attraktiv arbetsplats. Det ska vara mödan värt att ta sig till kontoret. Och då handlar det också om att anpassa kontoret efter hur många vi är på plats så att det känns energifullt. Kanske vi behöver tillföra andra typer av platser? Om vi inte möter de nya behoven blir det svårt."

Kollegorna viktiga i Växjö

Så hur ser det ut i Växjöområdet? Jo, 72 procent av kontorsarbetarna i Kronoberg uppger att ”träffa kollegorna” är en av de största fördelarna med att jobba på kontoret, vilket går att jämföra med snittet i Sverige som är 63 procent.
"Det är intressant men inte överraskande. Efter pandemin märkte vi att tillbakagången till kontoret var högre här än i de större städerna, vilket troligtvis förklaras av tid och kostnad för pendling. Högre närvaro på kontoret och ökat utbyte med kollegorna gör att man uppskattar kollegorna än mer tänker jag. Eller är det helt enkelt att vi kronobergare är lite trevligare och roligare att umgås med?" skrattar Jenny Rungegård, affärsområdeschef vid Castellum i Växjö.

På vilket sätt kan Castellum hjälpa hyresgäster att locka tillbaka medarbetarna?
"Vi kan bidra med vår breda kompetens kring hur man skapar en attraktiv arbetsplats. I vissa fall behöver det göras anpassningar eftersom man till viss del har andra arbetssätt än före pandemin. Vi är gärna bollplank när det gäller utformning av arbetsplatsen och kan även dela med oss hur andra bolag tänkt och gjort."

Unga önskar obligatorisk närvaro 

Åter till Heléne. Var det något i rapporten som förvånade henne? Jo…
"Att unga människor uppskattar att ha friheten att själva välja vet vi, flexibiliteten är avgörande vid val av arbetsgivare. Samtidig är de riktigt unga – alltså 25 år eller yngre – positivt inställda till obligatorisk närvaro på kontoret. Den ekvationen är inte helt enkel att få till", skrattar Heléne.

Hur kommer det sig? "Jag tror det handlar om att när de är på kontoret vill de att alla kollegor ska vara där också. Unga har ett större behov av att nätverka och att lära av andra."  

Nyfiken på fler trender? Läs hela rapporten här!

Mer att läsa

Läs artikeln

2024-02-20

Fula ankungen blev hållbar svan

2024-02-20

Mikaels LIA-period ledde till en timanställning

2024-02-19

Små justeringar ger stora effekter

2024-02-19

Inbjudan till webinar och lansering av trendrapporten Framtidens arbetsliv 2024

Visa liknande artiklar
Framtidens arbetsliv 2023

Årets 5 viktigaste insikter

  1. Kontoret är tillbaka. 9 av 10 kontorsarbetare i Norden har kontoret som sin arbetsplats minst hälften av arbetsveckan.
  2. Kontoret är ett socialt nav. 2 av 3 tycker att kontoret är mycket eller ganska viktigt för deras sociala liv.
  3. Kontoret är kompisarna. Kontorets största fördel är alla som jobbar där. I genomsnitt 62 procent anger kollegor som det viktigaste på kontoret.
  4. Kontoret är en generationsfråga. Unga skiljer ut sig från äldre kollegor i många frågor och är generellt mer positiva till kontoret.
  5. Kontoret ska vara tillgängligt. Närhet till hemmet, kollektivtrafik eller parkering toppar önskelistan vad gäller kontorets läge.