City Gross och Castellum är rörande överens – det är solceller som gäller. City Gross har låtit installera solceller på butiken på Åsmestadsgatan vilket innebär att 25 procent av elförbrukningen kommer att täckas av solel.

– Vi är väldigt nöjda med den här lösningen. Solceller är ett miljövänligt komplement, i form av ren och grön el som produceras på plats. De producerar också som mest el under sommaren, samma period som våra butiker förbrukar som mest, så det är en perfekt kombination, säger Anders Wennerberg, VD för City Gross Sverige.

Anläggningen är på 255 kWp och kommer årligen att producera ca 220 MWh, lika mycket som elva eluppvärmda villor gör av med under ett år. City Gross kommer att köpa grön el från solcellsanläggningar som ägs och förvaltas av Castellum och byggs och underhålls av Swede Energy.
Castellums satsning 100 på sol är en av nordens största satsningar på solceller. Målet med projektet är att till 2025 bygga hundra solcellsanläggningar på våra byggnader och är en av nyckelfaktorerna till att bli 100 % klimatneutrala till senast år 2030.

– Vi märker av ett stort intresse för solceller bland våra hyresgäster just nu och nu när elpriserna börjar dra iväg blir efterfrågan ännu större, förklarar Max Börling, projektledare för Castellums solcellssatsning 100 på sol.

Hurra för konkreta och mätbara insatser som minskar klimatavtrycket ♻️