När det gamla golvet rivs ut från Spobik ABs lokaler minskar vi koldioxidutsläppen med hela 7 200 kilo. Tarkett återvinner nämligen materialet till helt nya textilplattor och ser till att avfall blir ny råvara vilket innebär minskade utsläpp och minskad deponihantering – smart, eller hur?

Bygg- och fastighetsbranschen står för hela 21 procent av Sveriges utsläpp och 35 procent av allt avfall i Sverige. Och det finns många högkvalitativa produkter vars liv kan förlängas, anta ny form eller återbrukas och därmed minska klimatbelastningen rejält.
I vår bransch är det viktigt att tänka på stort som som smått när det kommer till återbruk. En annan viktig förutsättning är att våga vara flexibla och kreativa. Och såklart - att ingå samarbeten - hurra för klimatsmarta sådana!

Är du intresserad av att hitta samarbetsformer för återbruk i Jönköping?

Kontakta Håkan Lindblom - vi är alltid öppna för fler smarta och kreativa lösningar!