Gå till huvudinnehåll

2023-10-30 | 11:32

Vad tror Chat GPT om framtidens kontor?

Framtidens arbetsliv Sverige

Fokus på hälsa, flexibilitet, samarbetsytor och teknologi. Det spår den nya AI-roboten blir viktiga inslag på framtidens kontor.

Det skulle lika gärna kunna vara en branschkollega som spådde i kristallkulan när AI-roboten Chat GPT svarar med mänsklig eftertanke på frågan vad som kännetecknar framtidens kontor.

Det första som lyfts fram är flexibilitet med möjlighet att arbeta både på kontoret och distans, men även kontor som är utformade för att stödja olika arbetsstilar och behov. Även flyttbara möbler och väggar för att snabbt anpassa olika ytor är en del av framtiden.

Chat GPT konstaterar också att mer teknologi är ett viktigt inslag med digitala kommunikationsverktyg så som VR (virtual reality), AR (augmented reality) och andra molnbaserade plattformar för samarbete.

Andra saker som spås är ökat fokus på hälsa och välbefinnande, hållbarhet, samarbete och kreativitet.

Chat GPT har inte koll på allt men analysen över hur framtidens arbetsliv ser ut stämmer väl överens med vad vi på Castellum konstaterar när vi lyssnar på hyresgästers behov och gör egna undersökningar och analyser.

Missa inte att läsa Castellums rapport Framtidens arbetliv, där vi ställer frågor till 4 000 kontorsarbetare om deras syn på arbetsliv och kontor.

Här är Chat GPT:s analys av framtiden

Flexibilitet

Hybridarbete, där medarbetare har möjlighet att arbeta både på kontoret och på distans, förväntas bli mer vanligt. Kontor kommer att vara utformade för att stödja olika arbetsstilar och behov, med flexibla arbetsplatser, mötesrum och teknisk infrastruktur för effektivt samarbete oavsett plats.

Teknologi och digitalisering

Kontor kommer att vara starkt präglade av teknologi och digitalisering. Det kan innefatta avancerade digitala kommunikationsverktyg, molnbaserade plattformar för samarbete, virtual reality (VR) eller augmented reality (AR)-teknik för virtuella möten och samarbete på distans, samt smarta sensorer och automatisering för att skapa en mer effektiv och anpassningsbar arbetsmiljö.

Flexibla och anpassningsbara utrymmen

Kontorsutrymmen kommer att vara mer flexibla och anpassningsbara för att möta föränderliga behov och aktiviteter. Det kan inkludera modulära möbler och väggar som kan omkonfigureras efter behov, samt anpassningsbara ljussättningar och akustiska lösningar för att skapa en mångsidig arbetsmiljö.

Fokus på välbefinnande och hälsa

Framtidens kontor kommer att prioritera medarbetarnas välbefinnande och hälsa. Det kan innebära integrerade tränings- och friskvårdsfaciliteter, gröna utrymmen och utomhusområden för avkoppling och återhämtning, samt belysning och luftkvalitet som främjar en hälsosam arbetsmiljö.

Hållbarhet och miljömedvetenhet

Kontorsdesign kommer att vara mer inriktad på hållbarhet och miljömedvetenhet. Det kan inkludera användning av återvunna material, energieffektiva lösningar, gröna tak och väggar, samt möjligheter till avfallshantering och återvinning.

Utrymmen för samarbete och kreativitet

Framtidens kontor kommer att innehålla utrymmen som främjar samarbete, kreativitet och innovation. Det kan vara gemensamma mötesrum, kreativa arbetsplatser eller innovationshubbar där medarbetare kan utbyta idéer och arbeta tillsammans med projekt.

Inkluderande och mångsidig design

Designen av framtidens kontor kommer att vara mer inkluderande och mångsidig för att möta behoven hos olika medarbetare. Det kan innefatta anpassningar för personer med funktionsnedsättningar, olika arbetsstilar och behov, samt skapande av utrymmen för att främja inkludering och jämlikhet.

 

Om rapporten Framtidens arbetsliv 2023

För fjärde året i rad har vi undersökt kontorsarbetares förväntningar på arbetslivet och kontoret som arbetsplats. Rapporten lyfter ämnen som kontorets roll, utformning av ytor och service, geografi och hybrid- och distansarbete. 

Läs rapporten Framtidens arbetsliv 2023

Dokument & filer

Rapporten Framtidens arbetsliv 2023 (PDF, 13 MB)

Mer att läsa

2023-10-16

Var tredje ung har blivit kär på jobbet

2023-09-25

Ligga i ett bubbelbad och arbeta?

2023-08-22

Kontorets betydelse för kulturbyggande ökar

2023-08-21

Kontorsarbetare efterfrågar fysisk aktivitet