Gå till huvudinnehåll

2023-05-23 | 14:28

”Vi uppskattar alla förslag från hyresgäster!”

Malmö Energi Hållbarhet

Castellum gör mycket för att energieffektivisera och som hyresgäst finns det också åtgärder man kan vidta.

Hos Castellum arbetar man löpande med energieffektiviseringar i det dagliga arbetet men helhetsbilden får man i de viktiga energikartläggningarna. Malin Wendel är teknisk förvaltare och en av dem som tar fram underlag till de certifierade energikartläggarna. 

”Vi tar fram allt underlag som behövs, energistatistik, OVK-rapporter, systembeskrivning och ritningar. Vi sammanställer också information kring historiken i byggnaden och påpekar om det finns vissa delar i fastigheten vi önskar att kartläggningen undersöker grundligare”, berättar hon.

Det allra första steget är att välja ut de fastigheter som ska kartläggas. Oftast handlar det om dem som man vet har en sämre energiprestanda än andra. 

”Men de kan också väljas ut utifrån tillgänglighet, att det planeras någon större ombyggnation och möjlighet till påverkan”, säger Malin Wendel. 

Resultatet blir en energikartläggningsrapport där Castellum får förslag på åtgärder som man sedan har som underlag i effektiviseringsarbetet.

”Det är väldigt stor variation på vilka åtgärder man hittar. Dels beror det på fastighetens ålder, system och information som finns tillgänglig. Man kan till exempel upptäcka att ventilationen är igång på tider det inte finns verksamhet där eller att man värmer alternativt kyler onödigt mycket.” 

Det kan också handla om att lister i dörrar och fönster behöver bytas för att hindra värmeläckage.

”Och ibland handlar det om större åtgärder som byte av hela system. Det kan även vara tilläggsisolering av vind eller byte av fönster, som kräver en större investering.” 

Som hyresgäst kan man också själv göra energikartläggningar över sina egna verksamheter.

”Det är något vi verkligen rekommenderar. Vi kan bara kartlägga och åtgärda de delar vi har tillgång till, hyresgästen har ofta energistatistik kopplat till olika installationer.”

Malin Wendel framhåller Energimyndigheten som har många bra tips och hon och kollegorna bidrar gärna med sin kunskap om man som hyresgäst  har en specifik fråga eller behöver information som gäller just den fastighet man finns i. 

”Vi uppskattar verkligen när våra hyresgäster kommer med förslag och idéer när det gäller energibesparingsåtgärder som rör fastigheten i stort.”

Mer att läsa

2023-05-31

Castellum fortsätter att satsa stort på hållbar mobilitet i Borås

2023-05-30

”7Stjärnan är en symbol för framtidens kontorsmiljö”

2023-05-24

Eden når högsta nivå av hållbarhet och välmående med WELL Core Platinum-certifiering

2023-05-13

Här byggs vår största anläggning av solceller i stan