Att hitta hållbara lösningar med exempelvis återbruk av interiöra material var viktigt i arbetet med att hitta nya lokaler till Region Jönköpings län. Regionen som nu samlokaliserar sina verksamheter, Länstrafiken, Kommunal utveckling och Smålands Turism med sina ca 150 medarbetare, till #Werket i centrala Jönköping.

Nu blir det även ett nätt gångavstånd till Resecentrum, helt i linje med regionens uttalade vision om kollektivt pendlande både för personal och det stora antalet besökare. Inflyttning sker i oktober och vi ser så mycket fram emot att välkomna våra nya hyresgäster 🙌.

Werket blir en dynamisk och modern mötesplats skapad för att möta framtidens arbetsliv. Med en utpräglad hälsoprofil, WELL- samt Breeamcertifiering, gym och utomhuskontor blir Werket en av Jönköpings mest attraktiva arbetsplatser.
- Arbetsplatsens betydelse kopplat till välmående, service och att förenkla vardagen gör att många lockas av vad vi kan erbjuda i Werket, säger Åsa Haraldsson Brantgården, Kommersiell förvaltare på #Castellum.
Avtalet som är tecknat gäller för sju år och avser kontors- och möteslokaler om ca 3 700 kvm.

Visualisering av fastigheten exteriört.