Under våren har vi på Castellum testat något som kallas Breeam In Use volymcertifiering. Tanken med denna volymcertifiering är att baka samman flertalet fastigheter, föredragsvis från samma ort och certifiera dessa tillsammans. Och i Jönköping har vi nu alltså certifierat sju fastigheter på detta vis.

En fördel med att volymcertifiera fastigheter på detta vis är att vi som fastighetsägare blir mer effektiva i vårt sätt att administrera en certifiering., Vilket i sin tur medför att vi aktivt kan arbeta för att miljöcertifiera fler fastigheter - en riktig Win -Win situation alltså!

BREEAM från Storbritannien är tillsammans med LEED det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

BREEAM In-Use är ett internationellt miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet gör det möjligt för fastighetsägare, förvaltare och hyresgäster att fastställa och driva hållbara förbättringar i såväl byggnad som i förvaltning och drift.

Att miljöcertifiera en kontorsbyggnad är att ta ansvar för en hållbar framtid. Men det är så mycket mer, en miljöcertifierad byggnad har lägre energianvändning, värderas högre på marknaden, och är mer attraktiv för allt mer miljömedvetna hyresgäster och medarbetare.

Sammanlagt har vi nu 19 miljöcertifierade fastigheter i Castellums bestånd i Jönköping. Och fler ska det bli ✔️✔️.

Nyfiken på hur det fungerar att miljöcertifiera en fastighet?

Kontakta Johanna så berättar hon gärna mer!

Johanna Lönn
+46 36 580 11 76
johanna.lonn@castellum.se