Hurra! Ytterligare en miljöcertifierad fastighet i Jönköping. Denna gång är det Werket, Jönköpings nya dynamiska mötesplats, som certifierats enligt Breeam-in-use med betyget Very good.

Att miljöcertifiera en kontorsbyggnad är att ta ansvar för en hållbar framtid. Men det är så mycket mer, en miljöcertifierad byggnad värderas högre på marknaden, har lägre energianvändning och är mer attraktiv för allt mer miljömedvetna hyresgäster och medarbetare. Werket blir nr 13 i raden av certifierade fastigheter i Castellums bestånd i Jönköping.

- Det känns jätteroligt att vi har klarat certifieringen för Werket med betyget Very Good. För oss blir det ett kvitto på att allt arbete vi dagligen lägger ner på att få våra fastigheter hållbara, energieffektiva och attraktiva ger effekt. För våra hyresgäster blir det också en tydlig indikator på fastighetens status, en kvalitetsstämpel helt enkelt, säger Johanna Lönn Teknisk förvaltare Castellum Jönköping.

BREEAM från Storbritannien är tillsammans med LEED det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.