Gå till huvudinnehåll

2023-11-27 | 18:00 (CET)

Castellum emitterar gröna obligationer för 1,25 mdkr

Castellum AB har framgångsrikt genomfört gröna obligationsemissioner om 1,25 mdkr med löptid om tre år under bolagets svenska MTN-program.

Investerarintresset för emissionen var stort och i och med dagens emission har Castellum genomfört obligationsemissioner vid tre tillfällen under 2023, till ett sammanlagt värde om 2,65 mdkr.

”Det är positivt att obligationsmarknaden för nordiska fastighetsbolag börjar komma igång igen efter en tid med mycket låg aktivitet. Vi ser ett ökande intresse för gröna investeringar som ligger i linje med EU:s taxonomiförordning vilket vårt gröna ramverk gör sedan ett drygt år tillbaka”, säger Jens Andersson, CFO, Castellum AB.

Detta är de första gröna obligationsemissionerna som Castellum genomför under sitt uppdaterade gröna finanseringsramverk, som i samarbete med Handelsbanken sattes upp under 2022.

Castellum har anlitat Cicero för en oberoende granskning av ramverket. Det övergripande utlåtandet är att Castellum har en utmärkt styrning av sitt hållbarhetsarbete och ramverket har tilldelats betyget Medium Green.

För mer information om Castellums gröna finansiering se Castellums webbplats, https://www.castellum.se/investerare/finansiering/grona-obligationer/

Handelsbanken har ensamt arrangerat emissionen och obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:
Jens Andersson, CFO, Castellum AB, 076-855 67 02

Dokument och filer

Castellum emitterar gröna obligationer för 1,25 mdkr (PDF) Jens Andersson_Castellum (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden