Gå till huvudinnehåll
Aktiekurs:
111,35 SEK 0,03% 3,45 SEK
Högst:
140,20 SEK
Lägst:
90,60 SEK

Långsiktiga lösningar

Castellum anser att hållbarhet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Castellum är en av fastighetsbranschens största aktörer och tillväxtförmågan bygger på att företaget kontinuerligt utvecklas. Hållbarhetsarbetet, som alltid varit en naturlig del av Castellums verksamhet, handlar om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att på olika sätt bidra till utvecklingen av det hållbara samhället.

Investera i våra mest hållbara projekt och fastigheter

Finansiering via emission av gröna obligationer inom ramen för våra befintliga MTN- och EMTN-program ser vi som en möjlighet för investerare att kunna bidra med kapital till några av våra mest hållbara projekt och fastigheter. De allmänna villkoren för emitterade gröna obligationer motsvarar de som gäller för övriga obligationer som emitteras under Castellums MTN- och EMTN-program, med den väsentliga skillnaden att likvidbeloppet från gröna obligationer enbart kan allokeras till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt Castellums gröna ramverk.

Uppdaterat ramverk

Det uppdaterade ramverket är anpassat till 2021 ICMA Green Bond Principles och till EU:s taxonomi. Castellum har arbetat tillsammans med Handelsbanken för att utveckla ramverket för gröna obligationer. Castellum har anlitat Cicero för en oberoende bedömning av Castellums hållbarhetsarbete och ramverkets ambitionsnivå. Det övergripande utlåtandet är att Castellum har en utmärkt styrning för hållbarhetsarbetet och att ramverket tilldelats ambitionsnivån Medium Green.

Ramverket, second opinion och uppdaterat MTN-program finns tillgängliga i dokumentlistan.

Relaterat