Sammanfattning

Senast uppdaterat November 2020
Programstorlek SEK 25 000 000 000 (eller motvärdet därav i EUR resp NOK)
Löptid 1-15 år
Valutor SEK, EUR, NOK
Gällande lagstiftning Svensk
Arrangör Nordea Bank Abp
Anslutna emissionsinstitut Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ), Swedbank AB (publ)
Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB
Verdipapirsentralen ASA (NOK)
Börsnotering NASDAQ Stockholm AB

 

För köp och försäljning kontakta

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Stockholm: 0568-80 77
Copenhagen: 045-14 32 46

Nordea Bank Abp

Stockholm: 08-614 85 00

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Stockholm: 08-50 62 32 19 / 08-50 62 32 20 /
08-50 62 32 21

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Stockholm: 08-763 46 50
Gothenburg: 031-743 32 10
Malmö: 040-24 39 50
Gävle: 026-17 20 80
Linköping: 013-28 91 60
Regionbanken Stockholm: 08-701 28 80
Umeå: 090-15 45 80

Swedbank AB (publ)

Stockholm: 08-700 99 85

Relaterat