Gå till huvudinnehåll

2023-12-20 | 19:40 (CET)

Castellums styrelse föreslår fortsatt pausad utdelning för 2023

Regulatoriskt

Mot bakgrund av den förändrade kapitalmarknaden och den genomförda företrädesemissionen om ca 10 mdkr tidigare i år kommer styrelsen inte att föreslå att årsstämman beslutar om utdelning för 2023.

”Styrelsen har under året jobbat med hantering av den snabbt förändrade kapitalmarknaden och har tidigare skärpt bolagets finanspolicy för att skapa ytterligare stabilitet och säkra kreditbetyget, Baa3 stable outlook, för bolaget. Mot bakgrund av den förändrade kapitalmarknaden och den genomförda företrädesemissionen om ca 10 mdkr tidigare i år har styrelsen beslutat att inte föreslå att årsstämman beslutar om utdelning för 2023”, säger Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB.

Castellum har som mål att fortsätta skapa aktieägarvärde genom att aktivt investera i och utveckla fastighetsportföljen i nordiska tillväxtregioner, till låg risk och med en långsiktig och effektiv kapitalanvändning.

För mer information vänligen kontakta:
Per Berggren, styrelseordförande, Castellum AB, 070-553 80 48
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum AB, 08-503 052 00

Dokument och filer

Castellums styrelse föreslår fortsatt pausad utdelning för 2023 (PDF) Per Berggren Castellum (JPEG)

Fler pressmeddelanden

Visa fler pressmeddelanden