Gå till huvudinnehåll
Visionsbild av området.

Atollen – en ny entré till Jönköpings city

Den 18 november 2011 påbörjades bygget av Jönköpings största byggnadsprojekt i modern tid – Atollen. När bygget var färdigt 2015 hade Jönköpings stadskärna utökats med 42 000 kvm nya ytor kring en förlängning av Lantmätargränd och Borgmästargränd och en helt ny lokalgata i Fiskargränd.

Tre kvarter Uthyrningsbar yta 42 000 kvm Attraktiv stadskärna

Om Atollen

Sedan 2009 har projektet drivits av de lokala fastighetsbolagen Castellum, Fastighets AB Eric Ekblad och HSB Göta efter att den ursprungliga intressenten hoppat av. I november 2013 öppnade de första verksamheterna i Atollen och inflyttning i bostäderna påbörjades. Hela projektet färdigställdes under 2015. Förutom de cirka 13 000 kvm butiker, restauranger och caféer, innehåller de tre kvarteren bostäder, kontor, parkeringshus med cirka 400 p-platser och ett evenemangstorg. Sammanlagt låg investeringarna på cirka 900 miljoner kronor, där Castellum investerade cirka 300 miljoner i två kvarter med ytor för handel och kontor.

Här ligger Atollen

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[3a649fdb-1c63-4ac1-9717-a96d4fc4fdd1]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["3a649fdb-1c63-4ac1-9717-a96d4fc4fdd1"] ={ Id: "3a649fdb-1c63-4ac1-9717-a96d4fc4fdd1" , Name: "Intresseanmälan Atollen" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22278\",\"targetElementId\":\"26cd27de-5df2-4c4f-bc6d-8380b167f3c0\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22276\",\"targetElementId\":\"d9bd8722-e17e-4f99-9afd-8bc5c5f70bda\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22277\",\"targetElementId\":\"a1013798-3dec-452b-97f7-4b8f3cc11f01\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22279\",\"targetElementId\":\"334c15e1-a32e-4a8f-beb3-78172cb26337\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22280\",\"targetElementId\":\"7da3f9d6-08e8-41f0-8b72-9c706be00655\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22278\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22276\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22277\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22279\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22280\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22281\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24151\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22283\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Nordens största bestånd av kommersiella fastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av kontor, lager, logistikfastigheter och andra verksamhetslokaler i de flesta större tillväxtstäder i Sverige. Vi utvecklar också helt nya fastigheter anpassade efter våra kunders behov. 

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt hållbarhetscertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.