Visionsbild av området.

Utveckling av city

Ett nytt citystråk i Linköping

Platsen vid Stångån utgör en av de historiskt viktiga entréerna till stadskärnan med Storgatan som en månghundraårig pulsåder genom stadskärnan. Kvarteret förenar stadens funktioner, är hållbart, inkluderande och har en robust och flexibel struktur. Detaljplanen möjliggör cirka 70 småbostäder, cirka 19 100 kvm nya butiks- och kontorslokaler.

Delägd gemensamhetsanläggning 70 småbostäder 19 100 kvm butiks- och kontorslokaler

Bakgrund

Befintlig bebyggelse är från 60-talet och följer en tydlig kvartersstruktur i området. Fasaderna består idag av vita och gula plåtskivor samt kopparplåt samt ett punkthus med fasad i gult tegel.

Bottenvåningen i kvarteret är skifferklädd och all bebyggelse har plana tak. Höghuset inrymmer privatbostäder med undantag för det nedersta våningsplanet som utgörs av butikslokaler.

Övrig bebyggelse utgörs av butikslokaler, restauranger och en bilverkstad i nedre plan mot gatan, de övre våningarna utgörs av kontorslokaler.

Aktuellt läge

Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen för Druvan 22 den 26 januari 2022. Efter att detaljplanen överklagats vinner den Laga kraft 20 januari 2023.

Hela kvarteret Druvan 22 (exlusive garage under mark) kommer att rivas på en och samma gång. Det beräknas ske tidigas efter att beslut tagits i Castellums Investeringskommitté, att programhandling och projektering har utförts samt att godkänt bygglov finns för nybyggnation. Detta kommer tidigast ske under 2024.

Tidplan

Projektering: Preliminärt 2024
Bygglov: Preliminärt 2024
Rivning: Preliminärt 2025
Byggstart: TBD

Här ligger Druvan

Kontakta mig för att höra mer!

Projektutvecklare

Therese Malmström

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Nordens största bestånd av kommersiella fastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av kontor, lager, logistikfastigheter och andra verksamhetslokaler i de flesta större tillväxtstäder i Sverige. Vi utvecklar också helt nya fastigheter anpassade efter våra kunders behov. 

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt miljöcertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.