Gå till huvudinnehåll
Vy över området.

Nyproducerade lokaler på bästa läge

Företagsparken kommer att bestå av tre olika huskroppar med lokalytor om ca 250-1000 kvm/lokal. Genom att skapa en rätt mix av företag så kan vi tillsammans utveckla ett nytt affärs- och handelsområde. Vi tror att potentiella hyresgäster till Haga Företagspark är serviceföretag, proffsbutiker, grossister och mindre produktionsbolag med möjlighet till showroom.

Lager/logistik Kontor Butik
Lokaltyp Kontor, handel, lager
Fastigheter 3 huskroppar
Uthyrningsbar yta ~250-1000 kvm/lokal
Inflyttningsklart Enligt överenskommelse

Området Haga

Haga ligger i bästa kommunikationsläge i anslutning till Hagaleden och Riksväg 40. Med den nya stadsdelen Munksjöstaden kommer Haga att blomma ut till ett attraktivt affärs- och företagsområde.

Här ligger Haga Företagspark

Kontakta oss

Projektledare

Christian Nilsson

Kommersiell Förvaltare

Jonas Larsson

// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[5df96247-38af-464f-b8f2-73602e7e88ff]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["5df96247-38af-464f-b8f2-73602e7e88ff"] ={ Id: "5df96247-38af-464f-b8f2-73602e7e88ff" , Name: "Intresseanmälan Haga Företagspark" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_22479\",\"targetElementId\":\"01116edb-ffcc-4282-937e-1ebb3884aaab\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22477\",\"targetElementId\":\"5b1cc0de-6a5e-4648-a4c8-f4c7ac93f6c9\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22478\",\"targetElementId\":\"9971f137-0f43-444f-9b01-afe7124b3d5b\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22480\",\"targetElementId\":\"323404f3-2305-4ff1-b09c-fd66ebd12073\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_22481\",\"targetElementId\":\"a5feacef-b300-4730-825b-ddbba1652c87\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_22479\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Företag\",\"customBinding\":false},\"__field_22477\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22478\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_22480\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_22481\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Telefonnummer\",\"customBinding\":false},\"__field_22482\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextareaElementBlock\",\"friendlyName\":\"Meddelande\",\"customBinding\":false},\"__field_24167\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"HoneyPot Spam Avoidance\",\"customBinding\":false},\"__field_22484\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Intresseanmälan

Hej!

Är du ute efter nya lokaler till din verksamhet, och vill ha mer information om den här fastigheten? Vi berättar gärna mer om de möjligheter som finns och ser fram emot att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa till.

Skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.

Vi hörs!

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Varför Castellum?

Vi har lokalerna

Med ett av Nordens största bestånd av kommersiella fastigheter kan vi erbjuda ett stort utbud av kontor, lager, logistikfastigheter och andra verksamhetslokaler i de flesta större tillväxtstäder i Sverige. Vi utvecklar också helt nya fastigheter anpassade efter våra kunders behov. 

Vi jobbar hållbart

Som Nordens mest hållbara fastighetsbolag ser vi till att alla våra nybyggnadsprojekt hållbarhetscertifieras. Dessutom erbjuder vi våra hyresgäster allt från gröna hyresavtal till energieffektiva och klimatneutrala fastigheter - alltid med en trygg och hälsosam arbetsmiljö. 

Vi tittar runt hörnet

För att möta morgondagens behov håller vi koll på den senaste arbetslivsforskningen, tar till oss nya rön, gör egna undersökningar och släpper den årliga trendrapporten Framtidens arbetsliv. Men den allra viktigaste framtidsspaningen sker i den dagliga dialogen med våra hyresgäster.

Vi är lokala och nära

Med ett starkt lokalt engagemang och egen personal på plats på alla våra orter kan vi erbjuda den där personliga kontakten och lokalkännedomen som vi vet är så viktig. Vi sköter om våra egna fastigheter, och som kund har du alltid tillgång till ett eget husteam som ser till att du trivs hos oss.