Vår strategi

Välkommen till Castellums värld. Precis som omvärlden är vår värld i ständig förändring. Den utmanar och sporrar oss i en tid då inte mycket står stilla. Den snabba teknikutvecklingen ger nya möjligheter och ställer nya krav, precis som den yngre generation som idag dominerar arbetsmarknaden. Med fast hand navigerar Castellum med sin långsiktiga strategi för att leverera på det övergripande tillväxtmålet: att nå 10 % årlig tillväxt i förvaltningsresultat i kronor per aktie.

Castellums strategi beskrivs i den strategiplan som är det centrala styrdokument för bolagets strategiska riktning, prioriteringar och mål. Strategin de närmaste åren, 2021–2023, fokuserar på att ytterligare stärka relationerna mot prioriterade kundsegment, utveckla serviceerbjudandet och utveckla fastighets- och projektportföljen. Strategin utgår från tre perspektiv: Castellums hyresgäster, erbjudandet till dem och vår egen utveckling.

Castellums vilja till ständig förbättring har fört oss till positionen som branschledande, enligt externa hållbarhetsutvärderingar såsom GRESB, Dow Jones Sustainability Index och CDP. Castellum ska vara det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa och en viktig aktör för att bygga ett hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten och ge konkreta resultat.

De hyresgäster Castellum har valt att rikta sig mot finns inom kontor, myndigheter och verk samt logistik. Idag tar vi på Castellum hand om 642 fastigheter och 250 000 människor varje dag. Med utgångspunkt från hyresgästerna och deras medarbetares behov ska vi fortsätta utveckla attraktiva, flexibla och lättillgängliga erbjudanden inom fyra områden: Service, Kontor, Samhällsfastigheter och Logistik.

Vision

En värd bortom det förväntade.
Castellum går ett steg till, tänker nyare, är unika och driver på.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.
Castellum bidrar, skapar framgångsrika arbetsplatser och erbjuder nya sätt att arbeta.

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens, skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Strategi i ÅR2020

Läs mer om Castellums strategi i Årsredovisning 2020

Castellumandan


Vår värdegrund, Castellumandan, ger vägledning i vardagen och olika arbetssituationer kring vad man kan förvänta sig av en medarbetare på företaget och hur man ska agera internt mot varandra. Våra fyra värdeord:

• Personliga
• Passionerade
• Proaktiva
• Pålitliga