Vår strategi

Castellums strategi utgår från tre pers­pektiv: bolaget, kunderna och samhället. Fokus är att stärka relationerna ytterligare mot prioriterade kundsegment, utveckla serviceerbjudandet och fastighets­ och projektportföljen.

Vision

En värd bortom det förväntade.

Mission

Skapa arbetsplatser där människor och organisationer utvecklas.

Castellumandan

• Affärsmässiga
• Engagerade
• Modiga

Affärsidé

Genom verklig närhet till kund, innovation och kompetens, skapar vi framgångsrika och hållbara arbetsplatser i nordiska tillväxtregioner.

Affärsmodell

Investering, utveckling och förvaltning av kommersiella lokaler samt erbjudande av servicetjänster i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum fokuserar på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.

Läs mer om Castellums strategi i Årsredovisning 2021. (PDF-dokument, 14.7 MB)