Person som sitter framför en datorskärm.

Därför behöver du en arbetsplatsstrategi

Nya arbetssätt efter pandemiåren har lett till att många företag funderar över hur de bäst utformar sina lokaler. För att svara på detta behövs en uttalad plan för hur medarbetarna ska arbeta tillsammans och vad för slags arbetsplatser, digitala verktyg och ledarskap som krävs för att skapa en framgångsrik arbetsplats som stödjer medarbetarna och verksamhetens mål på bästa sätt. Vi på Castellum kan en hel del om arbetsplatser, och hjälper gärna till.

Tre viktiga ingredienser för en lyckad arbetsplatsstrategi

1. En tydlig riktning från ledningen

En framgångsrik arbetsplatsstrategi kräver avsatt tid, resurser, ett tydligt ägarskap. Och för detta behövs ett tydligt strategiskt direktiv från ledningen. För att komma fram till riktningen behövs oftast dialog och diskussion i en eller ibland flera workshops, beroende på hur enig ledningen är. Hör gärna av dig om du behöver hjälp av vår arbetsplatstrateg för att komma igång. 

Vi erbjuder:

 • Workshops
 • Föreläsningar

2. En noggrann behovskartläggning

Genom att identifiera olika funktioners och individers behov får du kunskaper som hjälper dig att utforma din arbetsplatsstrategi. Det kan exempelvis ske genom enkäter, intervjuer, workshops och referensgrupper. Vi brukar även rekommendera en beläggningsmätning eller någon annan form av analys av hur det nuvarande kontoret används. 

Vi erbjuder:

 • Beläggningsmätning
 • Enkäter, intervjuer & referensgrupper

3. En grundlig omvärldsanalys

Den tredje delen i strategin handlar om att lära av andra, låta sig inspireras, göra studiebesök och ta del av nya studier och trender. Här brukar Castellums trendrapport Framtidens arbetsliv och våra webinar på samma tema vara till stor hjälp. Men det finns också mycket annan intressant forskning om hur vi kan skapa miljöer som bidrar till att både kroppen och knoppen mår bra. 

Vi erbjuder:

 • Rapporten Framtidens arbetsliv
 • Studiebesök
 • Forskning och omvärldsanalyser
"En arbetsplatsstrategi är vägen till en framgångsrik arbetsplats"
Porträtt av Helene Lidström.

5 tips från arbetsplatsstrategen

Castellums arbetsplatsstrateg Heléne Lidström delar med sig av sina bästa tips:

 1. Engagera ledningen
 2. Avsätt tid och resurser
 3. Involvera medarbetarna
 4. Var lyhörd och lär från andra
 5. Våga utmana, testa och utvärdera

Så tycker våra kunder

Heléne och all hennes erfarenhet och klokskap var helt avgörande och en ovärderlig tillgång när vi tog fram vår arbetsplatsstrategi som la grunden till hur vi skulle utforma våra lokaler utifrån nya identifierade behov. Hon gav oss konkreta verktyg i form av fakta, forskning, retorik och hjälpte oss identifiera kärnfrågor. Allt detta gjorde att vi slapp göra onödiga misstag och kunde fokusera på rätt saker. Dessutom är Heléne sprudlande energisk, varm och generös i sin natur. Alla borde ha en Heléne!
Eva Mac DonaldStatskontoret
Vår verksamhet stod inför stora utmaningar efter pandemin. Heléne hjälpte oss att lyfta det som tidigare behandlades som praktiska lokalfrågor till att bli en övergripande strategisk fråga för vår högsta ledning att ta ställning till. Hur kan kontoret ge mernytta till verksamheten i strävan mot vår vision och samtidigt vara hållbara. Vår arbetsplatsstrategi är nu grunden till hur våra lokaler ska utformas för att vi ska uppnå våra mål och vi återkommer till den ofta för att veta att vi är på rätt väg.
Frida EkmanLänsstyrelsen Östergötland

Från idé till framgångsrik arbetsplats

När vi utvecklar arbetsplatser är det inte kvadratmeterna som är det viktigaste – det är människorna som ska jobba där. Därför är vårt mål att effektivisera det dagliga arbetet, stimulera innovation och mötesplatser och inte minst främja en god hälsa för varje medarbetare. Vi ser det som vår uppgift att vara din rådgivare och partner från idé till framgångsrik arbetsplats. I praktiken innebär det genomtänkta lokaler som skapar naturlig rörelse och ger maximalt dagsljus, plats för arbetsro och naturliga umgängesytor. Din arbetsplats ska ge bästa förutsättningar för medarbetarna att prestera och nå långsiktig framgång.

Relaterat