Experter på logistik

Castellum är en av Nordens ledande aktörer inom logistik. Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile. Kostnadseffektiv lagring på strategiska orter i kombination med citynära logistiklägen.

I takt med en starkt växande marknad för e-handel ökar behovet av moderna och hållbara logistik- och lagerlokaler på strategiska lägen.

Castellum är med sin 800 000 kvadratmeter logistikyta redan idag en av Nordens största aktörer i branschen, och planerar att bygga ytterligare 800 000 kvadratmeter på strategiska orter de kommande åren.

Vi investerar drygt 10 mdkr i nyutveckling av lager/logistik de kommande åren i de mest attraktiva lägena; Säve i Göteborg, Brunna 30 min från Stockholm och i strategiska logistiklägen i södra Sverige och övriga Norden.