Gå till huvudinnehåll

En unik kartläggning av ett arbetsliv i förändring

Framtidens arbetsliv 2020 är Castellums första rapport om hur och var svenskarna vill arbeta i framtiden, och vad som är viktigt för att arbetsgivaren ska upplevas som attraktiv. Den baseras på på en undersökning med 1500 respondenter som gjordes strax före pandemins utbrott. Men aldrig tidigare har vi sett en så snabb förändring när det gäller hur och var människor arbetar som under pandemiåret 2020. Därför valde vi att hösten 2020 göra en kompletterade undersökning, som resulterade i extrarapporten Framtidens kontor där vi djupdyker i frågor kring distansarbete och den förändrade synen på kontoret som arbetsplats.

Så ser vi på kontoret efter 6 månader med pandemi

Ökat distansarbete innebär accelererad digital utveckling, men även ökad social distans. Vår kompletterade extraundersökning visar att en majoritet av de tillfrågade gärna vill jobba på kontor, även i framtiden. Samtidigt som det är tydligt att kollegor saknar varandra under distansarbete så råder det delade meningar om hur det sociala samspelet på en arbetsplats ska organiseras, vilket i sin tur ger upphov till frågor och delade meningar om hur framtidens kontor bör utformas. Men en sak är säker, framtidens kontor är en plats som sätter människan i centrum.

Senaste nytt om Framtidens arbetsliv

Läs artikeln
Läs artikeln
Läs artikeln