Gå till huvudinnehåll
// This view acts as a rendering template to render InitScript(and server-side Form's descriptor) in FormContainerBlock's client-side for Form[24b6b5c6-6e8f-4549-90a5-91aafc51578a]. // TECHNOTE: all serverside (paths, dynamic values) of EPiServerForms will be transfered to client side here in this section. (function initializeOnRenderingFormDescriptor() { // each workingFormInfo is store inside epi.EPiServer.Forms, lookup by its FormGuid var workingFormInfo=epi.EPiServer.Forms["24b6b5c6-6e8f-4549-90a5-91aafc51578a"] ={ Id: "24b6b5c6-6e8f-4549-90a5-91aafc51578a" , Name: "Anmälningsformulär" , // whether this Form can be submitted which relates to the visitor's data (cookie, identity) and Form's settings (AllowAnonymous, AllowXXX) SubmittableStatus : {"submittable":true,"message":""}, ConfirmMessage: "", ResetConfirmMessage : "", ShowNavigationBar : false, ShowSummarizedData : false, // serialize the dependency configuration of this form to clientside DependenciesInfo : JSON.parse("[]"), // keep all fieldName which are not satisfied the field dependency conditions DependencyInactiveElements: [], // Validation info, for executing validating on client side ValidationInfo : JSON.parse("[{\"targetElementName\":\"__field_106452\",\"targetElementId\":\"34feef7e-956c-445a-9ac3-419831d0fb33\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_106903\",\"targetElementId\":\"a5a72e17-5a02-4437-9667-7e6a7fc0482a\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}}]},{\"targetElementName\":\"__field_106453\",\"targetElementId\":\"37945339-eebd-4393-b06a-6110fb907835\",\"validators\":[{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.RequiredValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"message\":\"Fältet är obligatoriskt.\",\"validationCssClass\":\"ValidationRequired\",\"additionalAttributes\":{\"required\":\"\",\"aria-required\":\"true\"}}},{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Validation.EmailValidator\",\"description\":null,\"model\":{\"jsPattern\":\"^((([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+(\\\\.([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+)*)|((\\\\x22)((((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(([\\\\x01-\\\\x08\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0e-\\\\x1f\\\\x7f]|\\\\x21|[\\\\x23-\\\\x5b]|[\\\\x5d-\\\\x7e]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(\\\\\\\\([\\\\x01-\\\\x09\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0d-\\\\x7f]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF]))))*(((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(\\\\x22)))@((([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.)+(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.?$\",\"dotNetPattern\":\"^((([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+(\\\\.([a-zA-Z]|\\\\d|[!#\\\\$%\u0026\u0027\\\\*\\\\+\\\\-\\\\/=\\\\?\\\\^_`{\\\\|}~]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])+)*)|((\\\\x22)((((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(([\\\\x01-\\\\x08\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0e-\\\\x1f\\\\x7f]|\\\\x21|[\\\\x23-\\\\x5b]|[\\\\x5d-\\\\x7e]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(\\\\\\\\([\\\\x01-\\\\x09\\\\x0b\\\\x0c\\\\x0d-\\\\x7f]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF]))))*(((\\\\x20|\\\\x09)*(\\\\x0d\\\\x0a))?(\\\\x20|\\\\x09)+)?(\\\\x22)))@((([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|\\\\d|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.)+(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])|(([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])([a-zA-Z]|\\\\d|-|\\\\.|_|~|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])*([a-zA-Z]|[\\\\u00A0-\\\\uD7FF\\\\uF900-\\\\uFDCF\\\\uFDF0-\\\\uFFEF])))\\\\.?$\",\"message\":\"Ange en giltig e-postadress.\",\"validationCssClass\":null,\"additionalAttributes\":null}}]}]"), // Steps information for driving multiple-step Forms. StepsInfo : { Steps: [{"index":0,"attachedUrl":"","dependField":null,"dependCondition":null,"isActive":true,"attachedContentLink":"","dependValue":"","elementName":"__field_","guid":"00000000-0000-0000-0000-000000000000"}] }, FieldsExcludedInSubmissionSummary: [], ElementsInfo: JSON.parse("{\"__field_106461\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.HeadingElementBlock\",\"friendlyName\":\"Heading\",\"customBinding\":false},\"__field_23375\":{\"type\":\"Castellum.Features.Honeypot.HoneypotElementBlock\",\"friendlyName\":\"Honeypot\",\"customBinding\":false},\"__field_106452\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Förnamn\",\"customBinding\":false},\"__field_106903\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"Efternamn\",\"customBinding\":false},\"__field_106453\":{\"type\":\"EPiServer.Forms.Implementation.Elements.TextboxElementBlock\",\"friendlyName\":\"E-post\",\"customBinding\":false},\"__field_106459\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.ContentElementBlock\",\"friendlyName\":\"Nyhetsbrevstext\",\"customBinding\":false},\"__field_106457\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.NewsletterSubscribeElementBlock\",\"friendlyName\":\"Prenumera på vårt nyhetsbrev\",\"customBinding\":false},\"__field_106456\":{\"type\":\"Castellum.Models.Elements.GdprSubmitButtonElementBlock\",\"friendlyName\":\"Skicka-knapp\",\"customBinding\":false}}"), DataSubmitController: "/EPiServer.Forms/DataSubmit" }; /// TECHNOTE: Calculation at FormInfo level, and these values will be static input for later processing. workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNoStep_VirtualStepCreated=true; // this FLAG will be true, if Editor does not put any FormStep. Engine will create a virtual step, with empty GUID workingFormInfo.StepsInfo.FormHasNothing=false; // this FLAG will be true if FormContainer has no element at all workingFormInfo.StepsInfo.AllStepsAreNotLinked=true; // this FLAG will be true, if all steps all have contentLink= ="" (emptyString) })();

Rapportsläpp 13 mars

Varmt välkommen till lanseringen av Framtidens arbetsliv 2024, en årlig rapport om kontorstrender.

VAD: Rapportsläpp med paneldebatt
NÄR: 13 mars kl. 9.00-10.00
VAR: Livesänt webinar på castellum.se

Passar inte tiden? Anmäl dig ändå så skickar vi rapporten och en länk så du kan se webinaret i efterhand.

Anmäl dig här


Vill du får fler nyheter och inbjudningar på samma tema? Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Välj nyhetsbrev här

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR

Expertpanelen

Heléne Lidström

Arbetsplatsstrateg, Castellum
Föreläsare, strategisk rådgivare och expert på arbetsplatser med välmående, motivation och prestation i fokus.

Leif Denti

Filosofie doktor i psykologi, GU
Ledande forskare inom ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. 

Robert Larsson

Chef Infrastructure Division, AFRY
Senior chef och ledare med erfarenhet från industri och konsultbolag med kontor och verksamhet i många länder.

 

Anna-Karin Nyman

Moderator, Castellum
Värmländska och triatlet, tillika kommunikationsdirektör och välbeprövad husmoderator på Castellum. 

Om Framtidens arbetsliv

En årlig rapport om kontorstrender

Trendrapporten Framtidens arbetsliv baseras på en årlig undersökning genomförd av Axiom Insight på uppdrag av Castellum i syfte att kartlägga nordiska kontorsarbetares förväntningar på arbetslivet och kontoret som arbetsplats. Med den här rapporten vill vi bidra med fakta och insikter om de senaste kontorstrenderna för att hjälpa våra hyresgäster i Sverige, Danmark och Finland att skapa hållbara arbetsplatser där både företag och medarbetare mår bra och utvecklas – idag och i framtiden. I årets undersökning har totalt 4 031 kontorsarbetare i åldrarna 18–65 år medverkat, varav 2 018 från Sverige, 1 004 från Danmark och 1 009 från Finland. Samtliga respondenter är från Cints paneler.

4 000 kontorsarbetare kan inte ha fel!

1 000 respondenter i Sverige

1 respondenter i Danmark

0 respondenter i Finland

Person i kontorsmiljö
2020-2024

Läs tidigare rapporter

Framtidens arbetsliv är en årlig trendrapport från Castellum. Den första undersökningen gjordes redan före pandemin bröt ut 2020, vilket ger en unik kartläggning av ett arbetsliv i förändring.

Relaterat