Gå till huvudinnehåll

2022-11-28 | 00:00 (CET)

5 enkla tips för minskad energianvändning

Hållbarhet Sverige Energi

Illustration med Hus för hus logga.

För att inspirera fler till att spara energi är Castellum en av initiativtagarna till kampanjen #HusFörHus. Här är fem enkla knep som hjälper dig att spara energi på kontoret.

Målet med kampanjen #HusFörHus är att bidra till minskad energianvändning genom att samverka, dela kunskap och inspirera så många som möjligt till att göra vad de kan för att spara energi.

– Det är bra att flera fastighetsägare går ihop och pushar varandra att göra mer för att minska energianvändningen, och att vi samtidigt skapar ett forum där vi kan dela med oss av tips och inspiration till varandra och våra hyresgäster, säger Anders Björling som är teknisk chef på Castellum.

Castellum har sen flera år tillbaka ett mål om att minska energianvändningen med 22 procent (jämfört 2015) senast 2025

– Vi jobbar aktivt med att modernisera och optimera fastigheterna och dess energisystem genom att investera i ventilation, värme och kylsystem, säger Anders.

Vad är viktigast för att sänka energianvändningen?

– Det är uppvärmningen som påverkar energianvändningen mest. För varje grads temperatursänkning minskar den totala energianvändningen för värme med cirka fem procent.

– Om man har möjlighet att sänka temperaturen i sina lokaler så har det stor påverkan. Vi på Castellum försöker sätta en rimlig värmenivå med optimal komfort utan att slösa på energi, men om du tycker att ni har för varmt skall ni kontakta er förvaltare.

En annan viktig åtgärd är att se över drifttiderna för ventilationen.

– Om vi till exempel kan sätta igång ventilationen en timme senare på morgonen så hjälper det till att minska effekttoppen i elnätet vilket har stor påverkan.

– Så om ni inte nyttjar lokalerna under vissa delar av dagen så är det bra att höra av sig till oss så kan vi diskutera hur vi optimerar drifttiden på bästa sätt.

5 enkla tips för att minska energianvändningen

  • Ha inte kallare i kyl och frys än nödvändigt.
  • Stäng av datorn när du går hem och aktivera energisparfunktioner där det är möjligt.
  • Finns det anledning att ändra drifttiderna för ventilationen i lokalerna eller om ni vill sänka innetemperaturen - ta då kontakt med din fastighetsansvarig på Castellum.
  • Undvik att vädra under längre perioder, tänk på att tvärdrag på vintern är en onödig kostnad. Försök få rätt temperatur genom radiatorerna i stället för att vädra.
  • Använd energieffektiva ljuskällor som till exempel lågenergilampor eller LED-lampor och undvik gamla ineffektiva glödlampor.

Energisparguide för kontor

Fler tips på hur du minskar energiförbrukningen hittar du i Castellums Energisparguide för kontor.

Mer att läsa

2023-01-25

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

2022-11-15

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-09-23

Castellums hållbarhetschef om höstens energiutmaningar

2022-02-25

Så minskar du kontorets energikostnader