Gå till huvudinnehåll

2023-01-25 | 15:23

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

Energi Sverige Hållbarhet

Enligt Svenska kraftnät kan det under vintern bli aktuellt att koppla bort elen inom vissa områden under ett par timmar på grund av elbrist. Här samlar vi information om hur Castellum förbereder sig och hur du som hyresgäst påverkas.

Vad har Svenska kraftnät sagt?

Svenska kraftnät har meddelat att bortkoppling av el är en sista utväg och att de arbetar proaktivt för att undvika det.

Om det blir aktuellt kommer Svenska kraftnät beordra elnätsbolag att stänga av elen under en viss tid inom ett elområde. Svenska kraftnät kommer dagen innan meddela om det finns risk för bortkoppling av el via deras hemsida samt via media. Huruvida bortkoppling kommer att ske i Castellums fastigheter får vi inte information om på förhand.

Vi på Castellum råder inte över eventuell bortkoppling av el, det ansvaret ligger hos Svenska kraftnät. För oss är det dock viktigt att vara förberedda och att ni, våra kunder, känner er trygga och informerade om situationen.

Vad händer om elen kopplas bort?

Frånkoppling av el ska enligt Svenska kraftnät gå till ungefär som ett vanligt strömavbrott. Under dagtid kommer Castellum vara tillgängliga via felanmälan och kontaktpersoner som vanligt.

Hur påverkar det här oss som hyresgäst?

Under tiden som elen är bortkopplad fungerar inte värme och elektroniska apparater som är kopplade till elnätet som de ska. När strömmen är tillbaka innebär det ett efterarbete för oss med återställning efter driftstörning, tiden för detta kommer att variera från fall till fall. Återställningsarbetet kan innebära att ni upplever driftstörningar även efter att strömmen är tillbaka. I de flesta fall av strömavbrott så startar allt upp per automatik och kräver inga åtgärder.

Vad ska vi som hyresgäst tänka på om elen kopplas bort?

Om Svenska kraftnät informerar om eventuell bortkoppling av el rekommenderar vi att undvika att använda hissar i möjligaste mån.

Ni som hyresgäst kan underlätta återställningen efter driftstörningen genom att stänga av elektriska apparater innan elen kopplas på igen så att inte alla maskiner och apparater slås på samtidigt. Det är bra att elförbrukningen återkopplas försiktigt, stegvis och kontrollerat och att alla kan bidra i det arbetet.

Nödutrymningsvägar fungerar alltid men som hyresgäst är det viktigt att man ser till att nödutrymningsvägar är fria.

Om ni har en verksamhet som kräver obruten tillgång till el och har ett reservaggregat är det bra att se till att funktionen testas löpande.

Vad kan vi göra för att bidra till minskad energiförbrukning?

Tillsammans kan vi bidra till minskad energiförbrukning genom att använda mindre el under höglasttimmarna, vilket är måndag–fredag mellan klockan 08:00–11:00 och 16:00–19:00.

Läs mer om hur vi på Castellum bidrar till minskad elförbrukning och om våra rekommendationer kring hur man som hyresgäst kan bidra:

 

Mer information

För mer information hänvisar vi till Svenska kraftnät:

Svenska kraftnät

Så fungerar frånkoppling om elen inte räcker till

Mer att läsa

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-09-23

Castellums hållbarhetschef om höstens energiutmaningar

2022-02-25

Så minskar du kontorets energikostnader

2020-10-21

Castellums 5 viktigaste åtgärder för att nå klimatneutralitet senast 2030

Spargris i glas med gröna byggnader inuti.