Gå till huvudinnehåll

2022-09-23 | 09:22

Castellums hållbarhetschef om höstens energiutmaningar

Sverige Hållbarhet Energi

Porträtt av Filip.

För någon vecka sen skrev Dagens Industri en artikel om hur fastighetsbolagen arbetar med energieffektiviseringar. Vår hållbarhetschef Filip Elland berättade bland annat om solcellssatsningar och ambitionen att öka produktionen av solenergi och el-lagring. Vi ställde några kompletterande frågor om höstens energiutmaningar.

Många företag känner oro för energipriserna i höst och vinter. Hur kan vi tillsammans minska energiförbrukningen och kostnaderna?

– Med all rätt, som det ser ut just nu kommer vi få en dyr vinter. Som hyresgäst är det viktigt att man är tydlig med vilka verksamhetstider som gäller och hur kontoret nyttjas. På så vis kan vi som hyresvärd effektivt försöka optimera arbetsplatserna efter våra kunders behov och inte använda mer energi än nödvändigt.

– Vi har också givit ut en energisparguide till våra kunder som också finns att ladda ner på vår webbplats för att öka kunskapen om hur vi tillsammans kan minska energianvändningen. Visste du exempelvis att för varje grads temperatursänkning minskar den totala energiförbrukningen för värme med cirka 5 procent? Mer tips finns på vår webbplats.

Vad gör Castellum som hyresvärd?

– Castellum arbetar kontinuerligt med att modernisera och energioptimera våra fastigheter. Allt från optimerade luftflöden och drifttider till att effektivisera återvinning, installera solceller och batterilager. Att påverka och inkludera hyresgäster och deras beteenden blir också allt viktigare.

– På Castellum har vi också ett stort fokus genom vårt solcellsprogram ”100 på Sol” med mål att bygga 100 större solcellsanläggningar till 2025. Just nu håller vi på att bygga solcellsanläggning nummer 70 i ordningen och byggde för snart 2 år sedan Sveriges då största solcellanläggning på vår kund Jollyrooms tak i Göteborg om 30 000 kvm. Genom att installera solceller kan vi låsa elpriset till en fast kostnad vilket kan användas som en hedge mot ökade elpriser.

Vad kan Castellum göra på längre sikt?

– Framåt ser vi det som oerhört viktigt att vi som fastighetsägare går från att vara en passiv slukare av dyrbar el till att aktivt vara med och bidra till nätnytta exempelvis genom ökad produktion av solel och energilagring. Därför har vi tillsammans med fem stora nätägare tagit fram en energistrategi för att synliggöra hur vi som fastighetsägare kan vara med och bidra framöver.


Läs mer om Castellums energi- och hållbarhetsarbete

Läs mer om satsningen 100 på sol

Mer att läsa

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-02-25

Så minskar du kontorets energikostnader

2020-10-21

Castellums 5 viktigaste åtgärder för att nå klimatneutralitet senast 2030