Gå till huvudinnehåll

2023-09-05 | 08:04

5 spaningar om framtidens lager- och logistikfastigheter

Sverige Logistik

Utvecklingen inom lager- och logistik går snabbt med AI, automatisering och robotisering som ändrar förutsättningarna i grunden. Vi pratade med Castellums chef för lager- och logistik för att ta reda på vilka utmaningar kunderna har och hur man utvecklar ett erbjudande som möter framtidens krav.

"Artificiell intelligens kommer att spela en stor roll under de kommande åren med AI-modeller som underlättar prognoser, förutser störningar, reducerar lagernivåer och stödjer automatiseringen", säger Hans Sahlin som är chef för lager- och logistik på Castellum.

Hans Sahlin har en gedigen bakgrund inom lager- och logistik med flera år på DHL och Volvo Group, men har sedan 2018 ansvarat för Castellums erbjudande inom lager- och logistiklokaler.

"Det är spännande att jobba med logistik då det är en så viktig del i en välfungerande ekonomi, vilket vi inte minst såg under pandemiåren. Och just nu ser vi otroliga förändringar i branschen", säger Hans och fortsätter:

"Automatiseringen kommer att fortsätta och vi ser en växande efterfrågan på marknaden. E-handeln är starkt bidragande till utvecklingen men vi ser även att lokaler på mindre orter med begränsad arbetskraft ser en nyckel i automatiserade arbetsprocesser".

Hans beskriver en utveckling som ställer höga krav på dagens logistikfastigheter.

"Allt från byggnadshöjder, belastningar, effekt och brandsäkerhet påverkas. Det har lett till en stor efterfrågan på moderna lokaler som uppfyller kraven".

Stor efterfrågan på lokaler

Hans lyfter gång på gång att det är stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler men att bristen på mark ställer till det.

"De senaste åren har vi haft en urstark logistikfastighetsmarknad. Trots att produktionen av ny logistikyta är på rekordnivåer så är vakansgraden fortsatt väldigt låg. Och det kommer behövas mer yta framåt".

"Främst är det bristen på logistikmark som skapar utmaningar för fastighetsbolagen att möta efterfrågan och bygga i önskade lägen, det vill säga i närheten av storstadsområden med många konsumenter. I Europa ser vi flera imponerande projekt där lager med flera våningar byggs för är att hantera markbristen i citynära lägen och det tror jag att vi kommer att se mer av även i Norden".

Kunderna ställer krav på hållbarhet

Många företag har idag ambitiösa hållbarhetsmål för att minska påverkan på klimatet. Energieffektiva lokaler spelar ofta en viktig roll för att nå målen och miljöcertifierade byggnader är ett krav från marknaden.

"Det är en utmaning för företag att uppfylla hållbarhetsmålen när man sitter i en föråldrad logistikfastighet med dålig energieffektivitet. De är även ofta utmaningar med infrastruktur för laddning av fordon i anslutning till lokalerna".

Enligt Hans kan Castellum hjälpa företagen att nå dessa mål.

"När vi utvecklar nya fastigheter kan material som trä, grön betong, lätta byggelement och nya typer av isoleringsmaterial användas för energieffektivitet. När jag pratar med kunder är intresset för solenergi och vätgas stort och där kan vi som fastighetsägare hjälpa till".

"Logistikbyggnader kan även fungera som ”powerbanks”, där kombinationen av solceller, energilagring och vätgas skapar möjligheter att hjälpa såväl hyresgäster som kommuner att balansera elnätet och hantera risker vid nedstängningar".

Ett modernt erbjudande

Förändringarna inom branschen gör det nödvändigt för Castellum att ha ett erbjudande som möter framtidens krav.

"Det handlar om att kunna vara en helhetsleverantör till våra kunder, med allt från volymlager till terminaler för Last Mile. Vidare så har vi fokus på att utveckla våra fastigheter så att dessa blir framtidssäkrade men samtidigt möter marknadens krav på kostnadseffektivitet. Castellums erfarenhet och vilja att vara ledande inom hållbarhetsområdet skapar goda förutsättningar för detta arbete".

 

5 spaningar att ha koll på

  1. Automatiserade arbetsprocesser kommer att accelerera. Det krävs inte minst för att skapa lönsamhet hos logistikföretagen.
  2. Artificiell intelligens kommer underlätta prognoser, förutse störningar och reducera lagernivåer vilket stödjer automatiseringen.
  3. Nya logistikfastigheter kommer att utvecklas med flera våningar för att hantera markbristen i citynära lägen.
  4. Logistikfastigheter kommer att fungera som ”powerbanks” med en kombination av solceller, vätgas och energilagring som stöttar elnätet.
  5. Flexibla lagertjänster kommer att bli vanligare vilket innebär kortare kontraktsperioder för att kunna hantera överkapacitet på marknaden.

 

Lager och logistik

Castellum är en av Nordens ledande aktörer inom logistik. Vi kan hjälpa dig att skapa den mest effektiva logistikkedjan – från större centrallager till mindre lägen för Last Mile.

Läs mer om vårt lager- och logistikerbjudande

Mer att läsa

2020-11-06

Jollyroom och Castellum prisas för Årets Logistiketablering 2020!

2023-09-25

Ligga i ett bubbelbad och arbeta?

2023-09-11

Lysande utsikter för Masouds bilverkstad

2023-08-22

Kontorets betydelse för kulturbyggande ökar