Gå till huvudinnehåll

2022-03-14 | 14:41

Äntligen kan arbetet börja på riktigt

Västerås Kopparlunden

Illustration av Kopparlunden.

Nu kan arbetet med nya Kopparlunden börja, en pulserande stadsdel med mer liv och rörelse. – Äntligen! Det känns jätteroligt att vara i gång, konstaterar Eva-Lotta Fjellgren, projektutvecklare hos Castellum.

Här i Kopparlunden planeras för en hållbar, pulserande stadsdel med bostäder, butiker, kontor, förskolor, parker och torg. Samtidigt som man ser till att bevara det stolta kulturarv som området bär på.

Visionsbild av utemiljö i Kopparlunden.

En mix av hyresgäster

Tre av fyra detaljplaner har vunnit laga kraft och förprojekteringen av första etappen är i gång. Arbetet med nya detaljplanerna drog i gång 2017 och föregicks av ett omfattande planarbete för hela området. Det är och har varit mycket att ta hänsyn till.

– Som fastighetsägare är det också viktigt att tänka till en extra gång så att vi får till en bra mix av hyresgäster och att vi inte står med för korta kontrakt utan får en stabilitet i området, förklarar Eva-Lotta Fjellgren.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet har hela tiden stått i fokus. Bland annat handlar det om att minska trafiken.

– Mobilitetsprogrammet innebär att alla fastighetsägare vidtar åtgärder för att minska trafiken. Det kan handla om att skapa bilpooler, starta cykeluthyrning, se till att det går att hämta ut paket lokalt och ta hjälp för att skapa ett system med delade parkeringar. Vi ska visa Västerås Stad att vi kan driva igenom åtgärder som fungerar.

Hur känns det, att vara en del av förvandlingen?

– Jätteroligt! Kopparlunden är ett fantastiskt fint område. Det är häftigt att vara med och kul att vi kan börja arbetet snart. Men det är en lång resa så man får inte vara för hetsig (skratt)!

Visionsbild av parkmiljö i Kopparlunden.

3 snabba i Kopparlunden

Castellums befintliga byggnadsbestånd i Kopparlunden omfattar drygt 40 000 kvadratmeter. Den nya detaljplanen ger en utveckling av ytterligare drygt 46 000 kvadratmeter bruttoarea i Kopparlunden, varav 12 600 kvadratmeter utvecklats i det vi kallar Koppartorget.

Mer att läsa

2022-02-17

Nya Kopparlunden – detta gör Castellum

2021-11-18

Kan vi flytta in direkt?

2021-11-15

En ny stad i staden

2021-10-20

Guldbetyg till nya Koppartorget 🌟🌟