Gå till huvudinnehåll

2022-09-28 | 12:27

Castellum anlägger solcellsanläggning nummer 70

Sverige Hållbarhet Källeruds Park Örebro 100 på sol

Tak med solpaneler.

Castellum är på god väg att leva upp till satsningen 100 på sol vilket innebär att hundra solcellsanläggningar ska byggas fram till 2025. Nu är vi färdiga med den sjuttionde anläggningen som har monterats på prestigeprojektet Källeruds Park i Örebro. Och fler anläggningar är på gång.

Det är toppmoderna Källeruds Park i Örebro som har fått äran att förses med Castellums sjuttionde solcellsanläggning inom programmet 100 på sol. Den nybyggda fastigheten ligger idylliskt i närhet till det vackra Södra vattentornet och rymmer flexibla kontorslokaler i avslappnad parkmiljö. På fastigheten har det monterats 97 paneler i olika väderstreck vilket genererar 30 000 kWh per år. Solpanelerna levererar även el till 20 laddstolpar för hyresgäster med elbil.

–Källeruds Park har försetts med en toppmodern solcellsanläggning som ger stora fördelar för både klimatet och hyresgästerna. Solcellerna är också en viktig del för att få byggnaden miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld, säger Hans Hjalmarsson som är projektutvecklare på Castellum.

100 på sol

Castellums satsning 100 på sol är en av Nordens största investeringar i solceller som innebär att närmare hundra solcellsanläggningar ska byggas på Castellums fastigheter fram till 2025. Satsningen är en viktig del i det övergripande hållbarhetsmålet att bli 100 procent klimatneutrala i den egna verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och målen om ett fossilfritt Sverige.

–Solceller är en viktig del för att Castellum ska uppnå netto-noll koldioxidutsläpp. Det är också en viktig del av vår effektstrategi som går ut på att byggnader förvandlas från passiva energislukare till att aktivt bidra till nätnytta och avlasta det ansträngda elnätet, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum.

Fler anläggningar på gång

Castellum håller just nu på att montera en solcellsanläggning på logistikprojektet Drevet i Helsingborg. Anläggningen blir den tredje största i Norden som monteras på tak. När anläggningen sätts i bruk kommer Drevet att producera mer energi än vad fastigheten förbrukar.

– Vi har flera intressanta projekt på gång och om vi fortsätter med samma entusiasm så kommer vi att nå vårt mål om hundra anläggningar till 2025, säger Filip Elland.

Läs mer om satsningen 100 på sol

Mer att läsa

2021-12-15

5 hållbara nyårslöften för 2022

2021-12-15

Guldbetyg till Källeruds Park!

2021-09-02

Drottningparken senast ut i stora solcellssatsningen

2020-10-21

Castellums 5 viktigaste åtgärder för att nå klimatneutralitet senast 2030