Gå till huvudinnehåll

2020-10-21 | 13:29

Castellums 5 viktigaste åtgärder för att nå klimatneutralitet senast 2030

Sverige Hållbarhet Energi 100 på sol

Solpaneler på tak.

Castellum har som mål att verksamheten ska vara helt klimatneutral senast 2030. Men vilka är de viktigaste åtgärderna, och hur går det? Hållbarhetschef Filip Elland svarar.

För att förstå den utmaning som ligger framför oss är det bra att känna till att bygg- och fastighetssektorn står för 39 procent av världens samlade utsläpp och fram till 2030 beräknas den byggda ytan i världen ha ökat med 100 procent jämfört med dagens bebyggelse. Världen är alltså bara halvt färdigbyggd.

Det är också viktigt att förstå var utsläppen sker. Generellt kan man säga att fastighetsbranschen har utsläpp i två skeden, nybyggnation eller renoveringar och drift av färdigbyggda fastigheter.

Nybyggnation och renoveringar

Majoriteten av koldioxidutsläppen, cirka 60 procent, sker när vi bygger nytt. Det är framförallt framställandet av det material vi köper, exempelvis betong, stål, glas och installationer i fastigheter, som skapar utsläpp. En del av utsläppen kommer också från transporter och energianvändning vid själva byggandet.

Drift av befintliga fastigheter

Utsläpp som sker i driften av fastigheter, cirka 40 procent, kommer framförallt från uppvärmning och elanvändning i byggnaderna.

Med utgångspunkt i detta har Castellum tagit fram två färdplaner med konkreta med etappmål för att nå klimatneutralit i vår verksamhet senast 2030 - en för byggnade och en för drift.

Men vilka är då de viktigaste åtgärderna?

Hållbarhetschef Filip Elland listar Castellums 5 viktigaste åtgärder för att uppnå målet om klimatneutralitet senast 2030.

  • Ställa krav på reducerat klimatavtryck från material redan vid arkitektstadiet när vi bygger nytt. Det är inte orimligt att i ett tidigt skede spara minst 15 procent av utsläppen bara genom smarta krav på materialval och design.
  • Ställa krav på återvunnet, återbruk och cirkulärt material i nybyggnation.
  • Renovera istället för att bygga nytt i de fall det är möjligt, allt behöver oftast inte rivas.
  • Bygga solceller på tak eller integrera i designen och ställ krav på energileverantörer om 100 procent fossilfri energileverans.
  • Minska energiåtgången i våra fastigheter och övergå till att endast använda fossiloberoende fordon i vår fastighetsskötsel.

Hur ser etappmålen ut, och hur går det?

Inom parantes ser du hur status ser ut just nu (2020).

  • 100% icke-fossil energi i våra fastigheter 2025. (97%)
  • 50% miljöcertifierade fastigheter 2025 (39%)
  • 100% fossiloberoende fordon 2020 (100%)
  • 1,5% energieffektivisering per år (9%)
  • 1% vattenbesparing per år (7%)

 

Mer att läsa

2023-01-25

Hur påverkas jag om Svenska kraftnät beslutar att elen måste kopplas bort?

2022-12-05

Storsatsning på solceller ger verklig effekt

2022-11-27

5 enkla tips för minskad energianvändning

2022-11-14

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing