Gå till huvudinnehåll

2020-08-03 | 17:52 (CEST)

Castellums resa mot Nordens första WELL-certifierade kontor

Hållbarhet Eminent Malmö

Exteriörbild av fastighet med Boozts logga.

Mitt i snabbväxande Hyllie i södra Malmö står Eminent - en ny kontorsbyggnad som på bästa möjliga sätt skiljer ut sig från andra fastigheter. Eminent är nämligen byggd enligt WELL, en internationell byggstandard som sätter människans hälsa och trivsel i första rummet. WELL utgår från sju komponenter som påverkar människans hälsa: luft, vatten, ljus, komfort, kost, motion och välbefinnande.

Den 16 juli tog Eminent officiellt emot sin WELL-certifiering, och blev därmed först över mållinjen i en kapplöpning som engagerat allt fler fastighetsutvecklare i Norden

Men vad innebär det då att bygga ett hus som är optimerat för människan, och vad betyder det för alla som vistas och arbetar i huset? Ola Gunnefur, affärsutvecklare och Lisa Östling, hållbarhetsansvarig, berättar om Castellums spännande resa mot Nordens första WELL-certifierade kontorsbyggnad.

Castellum valde alltså att bygga en fastighet enligt WELL-konceptet. Vad är så bra med det?

WELL är den enda internationella byggstandarden som väger in människors välbefinnande i arbetslivet. WELL baseras på värden som direkt påverkar de människor som befinner sig i huset. Exempelvis luftkvalitet, ljudmiljö och möjligheten till motion och hälsosam kost. Detta, i sin tur, kan öka både produktivitet och arbetsglädje, samtidigt som sjukfrånvaro minskar. Ett WELL-certifierat hus är ett kvitto på att man investerat i hälsa och välmående bland människorna i huset.

Första spadtaget togs hösten 2017, de första hyresgästerna flyttade in i juni 2019 men det är först nu som Eminent blir WELL-certifierat. Varför tar det så lång tid att få igenom certifieringen?

WELL är en komplex standard som kräver många åtaganden och insatser. Både i planerings- och byggskedet, men även framåt i driften. En del punkter verifieras vid ett platsbesök då huset måste stå färdigt och vara i drift. Mätningar ska utföras, resultaten ska analyseras och diverse olika stickprov ska kontrolleras. Allt av tredje part. Därefter måste eventuella kompletteringar hanteras och sedan granskas igen. Det är en process som tar sin tid. I takt med att vi själva får mer erfarenhet av certifieringssystemet så bör processen gå något fortare.

Håller denna certifieringen för evigt? Har Castellum några särskilda åtaganden?

Ett WELL-hus måste verifieras för att vi ska behålla certifieringen. Vi måste kunna bevisa att huset behåller sin höga standard för att vi ska få behålla certifikatet. För att inte tappa certifieringen framåt krävs bland annat att vi utför olika mätningar och kontroller som rapporteras in till IWBI (International WELL Building Institute). Det kan till exempel röra sig om frekventa filterbyten och vattenmätningar. Och efter tre år måste huset genomgå en så kallad re-certifiering.

Hur skulle ni beskriva den största skillnaden med att arbeta i en WELL-byggnad jämfört med en traditionell?

Att ett tydligt fokus har lagts på omsorgen av insidan. Både det som syns i form av utsmyckning, gröna inslag och fint dagsljus men även mer subtila saker som en fin ljudmiljö och stor omtanke på inomhusklimatet. Det är helt enkelt en certifiering som i mycket högre grad engagerar sig i de människor som arbetar och rör sig i huset.

Hur har hyresgästerna reagerat på att sitta i en WELL-byggnad?

Inför byggandet fanns det både stor entusiasm och viss oklarhet inför byggandet, eftersom vi var först ut. Det som nu blivit tydligt är att hyresgästerna ser hur allt hänger ihop på ett mycket tydligare sätt än i en traditionell kontorsbyggnad. All tid och omsorg vi lagt på fastighetens insida för att människorna i huset ska må bra har tagits emot väldigt positivt av hyresgästerna.

Castellum blev alltså först i Norden med att få igenom en WELL-certifiering av ett helt kontorshus. Hur tror ni att detta kommer att påverka byggbranschen framöver?

Allt fler individer satsar på sitt eget välmående, men även företagen investerar mer i sina anställda och är måna om att bygga en kultur med hälsosamma medarbetare. Det talar för att WELL definitivt är här för att stanna. Alla projekt kommer kanske inte certifieras enligt WELL men allt större fokus kommer att läggas på hur arbetsplatsen kan påverka medarbetare positivt, både fysiskt och psykiskt.

Vad planerar Castellum framöver? Blir det några fler WELL-byggnader?

Vi kommer att certifiera fler fastigheter enligt WELL. Vi har just nu flera projekt i loopen. Bland annat Kungspassagen i Uppsala, GreenHaus i Helsingborg, E.ON. i Malmö och Torsgatan i Stockholm. Och man kan räkna med att det blir fler framåt.

Det känns som att hälsa och välbefinnande är en stark trend just nu. Vilka fler trender är särskilt viktiga att tänka på när man bygger arbetsplatser?

I stort handlar det om att minska CO2-utsläppen. Betong och stål är två av de största utsläppsbovarna i samhället och det diskuteras mycket kring alternativa byggmaterial med lägre klimatpåverkan, som exempelvis där Castellum bygger vad som kommer att bli världens första klimatneutrala polisbyggnad. Även cirkularitet och möjligheten att anpassa ytor efter ändrade behov kommer att vara viktigt. Man kommer att fundera kring flexibilitet och behovet av ytor. Distansarbete har för många blivit en självklarhet just nu. Därför blir upplägget med flexibla arbetsplatser viktigt att ha med sig när man bygger nya arbetsplatser. Men man ska inte glömma att faktiskt ha en fysisk arbetsplats att gå till och en social kontext förblir viktigt, eftersom den sociala sammanhållningen är en grund för motivation bland medarbetare.

Om ni skulle titta in i framtiden, hur bygger vi våra arbetsplatser då?

Framtidens fastigheter kommer lägga än större fokus på innehåll (”varför ska jag sitta just här och jobba?”), omsorg om sina medarbetare och en ännu hårdare spänd båge vad gäller hållbarhet i alla sina dimensioner. Vi bygger med betydligt lägre klimatpåverkan. Materialval sker med hänsyn till koldioxidutsläpp och cirkularitet. Solceller på taken försörjer fastigheten och kanske även grannfastigheter med el. Och övrig energi är fossilfri. Ofta omhändertas dagvattnet på plats. Fastigheterna är ”smarta” och läser automatiskt och momentant av vilka behov som behöver tillfredsställas för att människorna i huset ska må bra. Dessutom kommer det nog att ställas ännu tuffare krav på möjligheten att göra hälsosamma val i vardagen. Det blir viktigt att till exempel erbjuda träningslokaler i anslutning till arbetsplatser. Men även efterfrågan av andra tjänster som kan hjälpa medarbetare att få ihop livspusslet kan öka. Kanske vill man ha tillgång till en bilpool eller kunna hämta paket, matkassen eller varför inte en blombukett på arbetsplatsen.

Mer att läsa

2016-09-13

Castellum uppför Nordens första WELL-certifierade byggnad

2023-05-30

”7Stjärnan är en symbol för framtidens kontorsmiljö”

2023-05-24

Eden når högsta nivå av hållbarhet och välmående med WELL Core Platinum-certifiering

2023-05-23

”Vi uppskattar alla förslag från hyresgäster!”