De hyresgäster som flyttar in i Emigranten kommer att få guldkant på tillvaron. Castellums nyproducerade kontorshus vid Masthuggstorget har nämligen certifierats med Miljöbyggnad Guld!

Guldnivån är certifieringssystemet högsta betyg, vilket ställer höga krav på byggnadens miljöprestanda. Guldcertifieringen innebär att vi i Emigranten uppfyller de högt ställda kraven som ställs på till exempel energiförbrukning, byggmaterial, ljudmiljö och luftkvalitet.

- I Emigranten har vi inte lämnat något åt slumpen. Guldcertifiering är ett kvalitetskvitto både för oss som fastighetsägare och för de kommande hyresgästerna. Jag vill speciellt lyfta fram de stora panoramafönstren som bidrar till ett ljust och luftigt arbetsklimat och fantastiska utblickar över stan, säger Helen Sandberg, uthyrningschef på Castellum Väst.

Emigranten, vars första hyresgäster flyttar in i december i år, kan även stoltsera med ett perfekt läge intill Långgatarna i Linné samt ett utomhuskontor på taket med trädgård och vidsträckt utsikt över Göteborgs hamninlopp.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som bedömer byggnader utifrån tre fokusområden: energianvändning, inomhusklimat och materialval. Dessa områden bryts i sin tur ner i 15 så kallade indikatorer som ska säkerställa en god miljöprestanda. Miljöbyggnad är det certifieringssystem som Castellum i första hand använder för såväl kontors- som logistikfastigheter.